Hungarian
Ügyszám:
.
II/00861/2015
Első irat érkezett: 03/23/2015
.
Az ügy tárgya: A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 5. §-a elleni utólagos normakontroll (közérdekű adatok megismerhetőségének kizárása)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján - a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosítsááról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5. §- a alaptörvény-ellenességének megállapítását és - az Abtv. 45., § (4) bekezdése alapján - a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Kérte továbbá - az Abtv. 32. § (2) bekezdése alapján - annak megállapítását, hogy a Tv. 5. §-a ellentétes a 2001. évi LXXXI. törvénnyel kihirdetett, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény 4. cikk 1., 4. és 6. pontjával.
A sérelmezett rendelkezés a Paksi Atomerő bővítésének megvalósításával összefüggő valamennyi "üzleti adat", "műszaki adat" és "döntés megalapozását szolgáló adat" közérdekű adatként történő megismerését - a nemzetbiztonságra és a szerzői jogok védelmére hivatkozva - az azok keletkezésétől számított harminc évre kategorikusan, kivételt vagy mérlegelést nem tűrően kizárja.
Az indítványozók előadják, hogy álláspontjuk szerint a Tv. sérelmezett rendelkezése ellentétes az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésée szerinti a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való alapvető joggal és a 39. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal, amely szerint a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról
    valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 5. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (2) bekezdés
39. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_861_20_2015_anonim.pdfII_861_20_2015_anonim.pdfII_861_2015_inditvany.pdfII_861_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_861_22_2015_allasfoglalas.pdfII_861_22_2015_allasfoglalas.pdfII_861_12_2015_allasfoglalas.pdfII_861_12_2015_allasfoglalas.pdfII_861_13_2015_allasfoglalas.pdfII_861_13_2015_allasfoglalas.pdfII_861_9_2015_allasfoglalas.pdfII_861_9_2015_allasfoglalas.pdfII_861_10_2015_allasfoglalas.pdfII_861_10_2015_allasfoglalas.pdfII_861_11_2015_allasfoglalas.pdfII_861_11_2015_allasfoglalas.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2015.12.07 10:00:00 Teljes ülés
2015.12.14 9:30:00 Teljes ülés
2019.02.05 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Posterior norm control against Section 5 of the Act VII of 2015 on the investment project in relation to the capacity conservation of the Nuclear Energy Plant of Paks and modifying certain related acts (exclusion of access to data of public interest)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.