Hungarian
Ügyszám:
.
II/00201/2019
Első irat érkezett: 01/29/2019
.
Az ügy tárgya: Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezései, és a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény egyes rendelkezései elleni utólagos normakontroll (erdőgazdálkodás rendje, Natura 2000)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:alapvető jogok biztosa
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó alapvető jogok biztosa - az Abtv. 24. § (2) bekezdése alapján - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezései és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések a visszalépés tilalmába ütköznek és ezért ellentétesek az Alaptörvény P) cikkében és a XXI. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal, illetve sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét. Az indítványozó kifejtette, hogy a támadott rendelkezések a szükségesség és arányosság imperatív elveinek figyelmen kívül hagyásával szűkítették, gyengítették a védett természeti, illetve Natura 2000 területeken lévő erdők vonatkozásában a jogszabályok által korábban biztosított védelmi szintet az eddig meglévő természetvédelmi garanciák és eszközök, az anyagi és eljárásjogi szabályok megváltoztatásával, illetve emellett egyes rendelkezések a jogbiztonság követelményét is sértik. Különösen aggályosnak tartja, hogy a változások az e területeken lévő állami érdőket is érintik annak ellenére, hogy az állami tulajdon kifejezett célja a természetvédelmi szempontok fokozott érvényre juttatása, ami az Alkotmánybíróság megfogalmazása szerint "mindig egyfajta önkorlátozást jelent, ami egy gazdasági szemléletű és profitérdekelt szervtől kevéssé várható el".
     .
.
Támadott jogi aktus:
  az erdőről
  az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezései
  a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény egyes rendelkezései
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
P) cikk
XXI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_201_13_2019_Belügym_állásf_anonim.pdfII_201_13_2019_Belügym_állásf_anonim.pdfII_201_0_2019_indítvány_anonim.pdfII_201_0_2019_indítvány_anonim.pdfII_201_0_2019_indmellékletek.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_201_17_2019_HonvédelmiMin_állásf_anonim.pdfII_201_17_2019_HonvédelmiMin_állásf_anonim.pdfII_201_15_2019_ProSilva_állásfoglalás_anonim.pdfII_201_15_2019_ProSilva_állásfoglalás_anonim.pdfII_201_14_2019_amicusWWF_anonim.pdfII_201_14_2019_amicusWWF_anonim.pdf II_201_9_2019_átirat_anonimizált.pdfII_201_9_2019_átirat_anonimizált.pdfII_201_9_2019_Állásf1_OKT.pdfII_201_9_2019_Állásf2_OKT.pdfII_201_9_2019_Állásf3_OKT.pdfII_201_9_2019_Állásf4_OKT.pdfII_201_9_2019_Állásf5_OKT.pdfII_201_8_2019_Állásf_OgyEln_anonim.pdfII_201_8_2019_Állásf_OgyEln_anonim.pdfII_201_7_2019_Álllásf.Agrármi_anonimn.pdfII_201_7_2019_Álllásf.Agrármi_anonimn.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.10.15 10:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Posterior norm control aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling certain provisions of the Act XXXVII of 2009 on Forests, on the Protection and Management of Forests and certain provisions of the Act LIII of 1996 on the Protection of Nature (the order of forest management, Natura 2000)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.