Hungarian
Ügyszám:
.
II/00201/2019
Első irat érkezett: 01/29/2019
.
Az ügy tárgya: Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezései, és a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény egyes rendelkezései elleni utólagos normakontroll (erdőgazdálkodás rendje, Natura 2000)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:alapvető jogok biztosa
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó alapvető jogok biztosa - az Abtv. 24. § (2) bekezdése alapján - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezései és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések a visszalépés tilalmába ütköznek és ezért ellentétesek az Alaptörvény P) cikkében és a XXI. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal, illetve sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét. Az indítványozó kifejtette, hogy a támadott rendelkezések a szükségesség és arányosság imperatív elveinek figyelmen kívül hagyásával szűkítették, gyengítették a védett természeti, illetve Natura 2000 területeken lévő erdők vonatkozásában a jogszabályok által korábban biztosított védelmi szintet az eddig meglévő természetvédelmi garanciák és eszközök, az anyagi és eljárásjogi szabályok megváltoztatásával, illetve emellett egyes rendelkezések a jogbiztonság követelményét is sértik. Különösen aggályosnak tartja, hogy a változások az e területeken lévő állami érdőket is érintik annak ellenére, hogy az állami tulajdon kifejezett célja a természetvédelmi szempontok fokozott érvényre juttatása, ami az Alkotmánybíróság megfogalmazása szerint "mindig egyfajta önkorlátozást jelent, ami egy gazdasági szemléletű és profitérdekelt szervtől kevéssé várható el".
     .
.
Támadott jogi aktus:
  az erdőről
  az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezései
  a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény egyes rendelkezései
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
P) cikk
XXI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_201_13_2019_Belügym_állásf_anonim.pdfII_201_13_2019_Belügym_állásf_anonim.pdfII_201_0_2019_indítvány_anonim.pdfII_201_0_2019_indítvány_anonim.pdfII_201_0_2019_indmellékletek.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_201_17_2019_HonvédelmiMin_állásf_anonim.pdfII_201_17_2019_HonvédelmiMin_állásf_anonim.pdfII_201_15_2019_ProSilva_állásfoglalás_anonim.pdfII_201_15_2019_ProSilva_állásfoglalás_anonim.pdfII_201_14_2019_amicusWWF_anonim.pdfII_201_14_2019_amicusWWF_anonim.pdf II_201_9_2019_átirat_anonimizált.pdfII_201_9_2019_átirat_anonimizált.pdfII_201_9_2019_Állásf1_OKT.pdfII_201_9_2019_Állásf2_OKT.pdfII_201_9_2019_Állásf3_OKT.pdfII_201_9_2019_Állásf4_OKT.pdfII_201_9_2019_Állásf5_OKT.pdfII_201_8_2019_Állásf_OgyEln_anonim.pdfII_201_8_2019_Állásf_OgyEln_anonim.pdfII_201_7_2019_Álllásf.Agrármi_anonimn.pdfII_201_7_2019_Álllásf.Agrármi_anonimn.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.10.15 10:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.