Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01722/2015
Első irat érkezett: 06/11/2015
.
Az ügy tárgya: A Szekszárdi Törvényszék 13.Pf.20.706/2014/6. számú alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása, Paksi Atomerőmű)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
04/12/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselő - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szekszárdi Törvényszék 13.Pf.20.706/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó által sérelmezett ítélet elrendelte 13 környezeti hatástanulmányként azonosított dokumentum kiadását, azonban a keresetet azon részében elutasította, amely a Paksi Atomerő telephelyén új blokk létesítésével kapcsolatos term sheetek kiadására irányult.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett döntés sérti az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt közérdekű adatok megismeréséhez való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Szekszárdi Törvényszék 13.Pf.20.706/2014/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (2) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1722_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1722-32_2015_igmin_állásf_anonim.pdfIV_1722-32_2015_igmin_állásf_anonim.pdfIV_1722_27_2015_allasfoglalas_NAIH_anonim.pdfIV_1722_27_2015_allasfoglalas_NAIH_anonim.pdfIV_1722_20_2015_allasfoglalas_anonim.pdfIV_1722_20_2015_allasfoglalas_anonim.pdfIV_1722_19_2015_állás_anonimf.pdfIV_1722_19_2015_állás_anonimf.pdf IV_1722_2_2015_Szekszardi_Jarasbirosag_itelet.pdfIV_1722_2_2015_Szeksz_Tvszek.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Szekszárdi Törvényszék közérdekű adatkiadás
megtagadása tárgyában hozott ítélete elleni alkotmányjogi panaszt. Az
indítványozó közérdekű adat kiadása iránt fordult a MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt.-hez a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos minden
hatástanulmány kiadása érdekében. A kérelmezett az adatkiadást megtagadta,
mivel szerinte a kért adatok későbbi, a magyar és az orosz fél között kötendő
megállapodások előkészítő adatai. Az ügyben első fokon eljárt Szekszárdi
Járásbíróság elfogadta a kérelmezett érvelését és rámutatott, hogy a magyar és
az orosz kormány között a paksi atomerőmű bővítéséről szóló kormányközi
egyezmény önmagában nem egy döntés, az csak a későbbi megvalósítási
megállapodásokkal válik teljessé. Mindezek megszületéséig a kért adatok döntés-
előkészítőnek minősülnek, így kiadásuk megtagadása igazolt. A Szekszárdi
Törvényszék szintén szükségesnek találta kiadás megtagadását, mivel a kért
információk nyilvánosságra hozatala jelentősen sértené a magyar fél tárgyalási
pozícióit a megvalósítási megállapodások megkötése során. Az arányosság körében
azonban úgy értékelte, hogy a környezeti hatástanulmányok nyilvánossága mellett
a közérdek súlya nagyobb, ezért azokat kiadni rendelte. Az indítványozó
panaszában a közérdekű adatok megismeréséhez való jogának sérelmére
hivatkozott. Többek között azzal érvelt, hogy az atomerőmű bővítéséről szóló
kormányközi szerződés az információszabadság szempontjából önmagában döntésnek
minősül, illetve hogy a bíróság nem vizsgálta megfelelően a kérelmezett
érvelését. Az Alkotmánybíróság elsőként arra mutatott rá, hogy a bíróságok
hatáskörébe tartozik annak megítélése, hogy a jogvita tárgyát képező adatot
tartalmazó dokumentumot milyen formában és milyen mélységben vizsgálnak. Ez
ugyanakkor nem vezethet teljesen formális, minden tartalmi elemzést mellőző,
vizsgálathoz. Jelen esetben az ügyben eljárt bíróságok megállapíthatóan kellő
tartalmi vizsgálatot folytattak a kérelmezett érvelésével összefüggésben. Az
Alkotmánybíróság ezt követően arra a következtetésre jutott, hogy jelen esetben
egy törvénnyel kihirdetett kormányközi egyezmény értelmezésének a kérdése, hogy
az információszabadság szempontjából mi minősül döntésnek. Ennek eldöntése
szintén a bíróság hatáskörébe tartozik. Ezt szem előtt tartva az
Alkotmánybíróság végül kimondta, hogy a törvényszék jogértelmezése megfelel az
Alaptörvény rendelkezéseinek, mivel egy olyan nemzetbiztonsági és
nemzetstratégiai fontosságú beruházást érintő tárgyalássorozatban, mint a paksi
atomerőmű bővítése, a magyar tárgyaló fél és a Magyar Állam pozícióinak védelme
szükségessé teheti a közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozását. Az
arányosság körében, a környezeti adatok vonatkozásában szintén alkotmányosnak
találta a törvényszék jogértelmezését.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2016.04.12 15:00:00 2. öttagú tanács
2017.04.04 10:00:00 Teljes ülés
2017.06.27 10:00:00 Teljes ülés
2018.05.29 10:00:00 Teljes ülés
2019.06.25 13:00:00 Teljes ülés
2019.07.02 11:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. 13.Pf.20.706/2014/6 of the Szekszárd Regional Court of Appeal (disclosing data of public interest, Paks Nuclear Power Plant)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.