Hungarian
Ügyszám:
.
II/03536/2021
Első irat érkezett: 09/14/2021
.
Az ügy tárgya: A klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény elleni utólagos normakontroll indítvány (klímatörvény)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/27/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők az Abtv. 24. § (1) bekezdése és 32. § (2) bekezdése alapján előterjesztett indítványukban a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény alaptörvény-ellenességének, illetve nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványban támadott törvényt - annak preambuluma szerint - a klímaváltozás jelentette kihívások megelőzéséhez, hatásainak csökkentéséhez, továbbá a következményeihez való alkalmazkodáshoz szükséges hatékony és megvalósítható beavatkozások fontosságát felismerve, a környezeti örökségünk védelme, a magyar emberek és nemzedékek együttes erőfeszítései eredményének megőrzése, valamint a magyar nemzet Kárpát-medencében való megmaradásának biztosítása érdekében alkotta meg az Országgyűlés.
Utólagos normakontroll indítványukban az indítványozó országgyűlési képviselők előadják, hogy a rendkívül rövid, deklaratív törvényben normatív tartalmat kizárólag a klímacélt meghatározó 3. §-a tartalmaz, amely azonban önmagában - tartalmánál fogva, és a végrehajtást biztosító törvényi rendelkezések hiányában - alkalmatlan arra, hogy az egészséges környezethez való jog jövőbeli érvényesülését és a jövő nemzedékek életfeltételeit biztosítsa, ezért a törvény ellentétes az Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdésével, XXI. cikk (1) bekezdésével és P) cikk (1) bekezdésével.
Emellett az indítványozók álláspontja szerint a törvény a 2016. évi L. törvénnyel kihirdetett, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodásba ütközik, mivel a kibocsátáscsökkentésre vonatkozó rendelkezések alkalmatlanok a nemzetközi szerződésben vállalt cél elérésére, és így a törvény nem tekinthető az ezen egyezményben vállalt jelentős erőfeszítésnek sem.
Az állam tehát nem tett eleget a hivatkozott alaptörvényi rendelkezéseken alapuló intézményvédelmi kötelezettségének, ugyanakkor a klímacél meghatározásának mint tárgykörnek a törvényi szintre emelése azzal jár, hogy a jogalkotó nem határozhat meg alacsonyabb szintű jogszabályban a nemzetközi szerződésben vállalt, illetve a törvény preambulumában rögzített, az Alaptörvényből is következő céloknak tartalmilag megfelelő célokat, ezért szükséges az alaptörvény-ellenes és nemzetközi szerződésbe ütköző törvény megsemmisítése..
.
Támadott jogi aktus:
    a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
P) cikk (1) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_3536_0_2021_indítvány.pdfII_3536_0_2021_indítvány.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_3536_5_2021_JNÉVE_Állásfog_anonim.pdfII_3536_5_2021_JNÉVE_Állásfog_anonim.pdfII_3536_4_2021_amicus_TRI_anonim.pdfII_3536_4_2021_amicus_TRI_anonim.pdfII_3536_2_2021_ITM_amicus_curiae_anonim.pdfII_3536_2_2021_ITM_amicus_curiae_anonim.pdfII_3536_6_2021_Amicus_curiae_MTSZ.pdf
.
.
.







.
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.