Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00822/2022
Első irat érkezett: 03/26/2022
.
Az ügy tárgya: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 185. § (2) bekezdése első fordulata elleni alkotmányjogi panasz (koldulás, szabálysértés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/30/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
03/28/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 185. § (2) bekezdés első fordulata ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó ellen - az illetékes rendőrkapitányság saját észlelése alapján - nyilvános helyen koldulás miatt szabálysértési eljárás indult, mely eredményeként az indítványozót ötvenezer forintos pénzbüntetéssel sújtották. A határozat ellen az indítványozó kifogással élt. A kifogás elbírálására illetékes bíróság végzésében az indítványozó szabálysértési felelősségét megállapította, az alkalmazott jogkövetkezményt azonban pénzbüntetésről figyelmeztetésre módosította.
Az indítványozó álláspontja szerint a nyilvános koldulás tilalma sérti az indítványozó Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében foglalt emberi méltóságát és a VI. cikk (1) bekezdése szerinti magán- és családi élethez, valamint az otthonhoz fűződő jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 185. § (2) bekezdés első fordulata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_822_2_2022_indítványkieg_anonim.pdfIV_822_2_2022_indítványkieg_anonim.pdfIV_822_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_822_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_822_14_2022_BM_anonim.pdfIV_822_14_2022_BM_anonim.pdfIV_822_11_2022_amicus_HB_anonim.pdfIV_822_11_2022_amicus_HB_anonim.pdfIV_822_10_2022_amicus_UE_anonim.pdfIV_822_10_2022_amicus_UE_anonim.pdfIV_822_8_2022_állásfoglalás_BM._anonim.pdfIV_822_8_2022_állásfoglalás_BM._anonim.pdfIV_822_9_2022_IM_állásfoglalás_anopnim.pdfIV_822_9_2022_IM_állásfoglalás_anopnim.pdfIV_822_7_2022_amicus_BM_anonim.pdfIV_822_7_2022_amicus_BM_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.03.28 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the first phrase in section 185 (2) of the Act II of 2012 on Offences, the Procedure in Relation to Offences and the Offence Record System (begging, administrative offence)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.