Hungarian
Ügyszám:
.
III/01628/2018
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): III/01704/2018, III/01727/2018, III/01829/2018, III/00149/2019, III/00154/2019,
.
Első irat érkezett: 10/31/2018
.
Az ügy tárgya: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/06/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § (1) bekezdsée alapján - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 178/B. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Szabs. tv. 178/B. § (1) bekezdése szabálysértéssé minősíti az életvitelszerű közterületi tartózkodást. A módosító törvény indokolása szerint azért szükséges a módosítás, hogy a Szabs. tv. összhangban legyen az Alaptörvény hetedik módosításával, utalva arra, hogy az Alaptörvény módosításával egyidejűleg megszűnik az a jogi keret, amely korábban lehetővé tette, hogy a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kultúrális értékek védelme érdekében törvény, vagy helyi önkormányzati rendelet jogellenessé minősítse ezt a magatartást.
A bíróság álláspontja szerint a hajléktalanság mint - jellemzően - kényszerű, kiszolgáltatott állapot szabálysértéssé minősítése nem egyeztethető össze az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményeivel, az I. cikk (3) bekezdésének az alapvető jogok korlátozására vonatkozó rendelkezéseivel, illetve az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásának az elesettek és szegények megsegítésének kötelezettségét kinyilvánító részével.
A bírósáőg véleménye szerint önmagában az Alaptörvény hetedik módosítása nem teszi indokolttá, vagy szükségessé az életvitelszerű közterületi tartózkodás kriminalizálását, ugyanis, egyrészt az Alaptörvény módosítása csak egy, már alacsonyabb jogforrási szinten kodifikált, részlegesen meglévő tiltást emelt az Alaptörvénybe általános jelleggel, másrészt a szabálysértési tényállás megállapításának alkotmányos követelményei nem teljesülnek.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    a szabálysértésekről
    a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1628_0_2018_inditvany_anonim.pdfIII_1628_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_1628_22_2018_Állásf_MenhelyA_anonim.pdfIII_1628_22_2018_Állásf_MenhelyA_anonim.pdfIII_1628_18_2018_állásfogl_Belügymin_anonim.pdfIII_1628_18_2018_állásfogl_Belügymin_anonim.pdfIII_1628_2_2018_állásfoglalás__állatmentő_alapítvány_anonim.pdfIII_1628_2_2018_állásfoglalás__állatmentő_alapítvány_anonim.pdfIII_1628_10_2018_amicus_UN_HR.pdfIII_1628_10_2018_amicus_UN_HR.pdfIII_1628_12_2018_állásfoglalás_Hajléktalanokért_Közalapítvány.pdfIII_1628_12_2018_állásfoglalás_Hajléktalanokért_Közalapítvány.pdfIII_1628_2018_16_amicus_Helszinki_Utcajogász_TASZ.pdfIII_1628_2018_16_amicus_Helszinki_Utcajogász_TASZ.pdfIII_1628_2018_14_amicus_Kiss_László_Lévay_Miklós.pdfIII_1628_2018_14_amicus_Kiss_László_Lévay_Miklós.pdfIII_1628_2018_13_állásfoglalás_Magyar_Máltai_ Sz_Sz.pdfIII_1628_2018_13_állásfoglalás_Magyar_Máltai_ Sz_Sz.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.