Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01730/2018
Első irat érkezett: 11/26/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.008/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (választottbírósági ítélet érvénytelenítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Gfv.VII.30.008/2018/11. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 9.G.40.400/2017/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az alapügyben pénzügyi lízingszerződés felmondásának jogszerűsége és elszámolási helyesség tekintetében Választottbíróság járt el. Az indítványozó az őt marasztaló döntés ellen keresetet nyújtott be a szerződés felmondása jogellenességének megállapítása és jognyilatkozat pótlása céljából a Fővárosi Törvényszéken. Az elsőfokú bíróság a pert megszüntette. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú pert megszüntető határozatot hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új határozat hozatalára utasította.
Az ismételten eljáró Fővárosi Törvényszék a támadott 9.G.40.400/2017/12. számú ítéletével az érvénytelenítési keresetet ismét elutasította, mely döntést a Kúria hatályában fenntartotta. A támadott döntések megállapították, hogy a választottbírósági szerződés nem ütközött jogszabályba, a választottbíróság döntésével nem valósította meg a jogvitának a felek relatív hatályú jogviszonyán túlmutató elbírálást sem és nem volt megállapítható a jogvita tárgyára vonatkozóan az állam kizárólagos törvénykezési hatalma.
Az indítványozó az Alaptörvény az Alaptörvény B) és M) cikkeire, a 28. cikkre, a XXIV. cikk (1) bekezdésére, a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésére és az Alkotmánybíróság 9/1992. (III. 5.) AB határozatára hivatkozással, a támadott döntések ellentmondásosságára tekintettel, a jogbiztonság, a tisztességes bírósági eljárás, az egységes jogalkalmazás és jogintézmények kiszámíthatóságának hiányát sérelmezi..
.
Indítványozó:
    N.L.C. Ingatlanhasznosító Kft.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Gfv.VII.30.008/2018/11. számú ítélete, A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 9.G.40.400/2017/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1730_10_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1730_10_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1730_8_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1730_8_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1730_3_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1730_3_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1730_0_2018_indítvány.anonim.pdfIV_1730_0_2018_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.