Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01994/2022
Első irat érkezett: 09/02/2022
.
Az ügy tárgya: A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 41/A. § (1) és (3) bekezdése, 41/C. § (2), (3) és (6) bekezdése, 41/D. § (1) és (5) bekezdése, valamint a Kúria Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata elleni alkotmányjogi panasz (jogegységi panasz eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/A. § (1) és (3) bekezdése, 41/C. § (2), (3) és (6) bekezdése, 41/D. § (1) és (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint - az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó biztosító társaság biztosítási szerződést kötött egy gazdasági társasággal. A gazdasági társaságnál káresemény következett be, ezért keresetet nyújtott be a biztosító mint alperes ellen, melyben biztosítási díj megfizetésére kérte kötelezni a biztosítót.
Az elsőfokú bíróság közbenső ítéletével megállapította, hogy az indítványozó a vagyonbiztosítási szerződés alapján a felperest ért káresemény miatti kárt megtéríteni köteles. A másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a keresetet elutasította. A Kúria ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
A felperes ezt követően jogegységi panaszt nyújtott be a Kúriához. A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozatával megállapította, hogy a támadott ítélettel a Kúria eltért a korábban közzétett határozatoktól, és a jogkérésben való eltérés nem volt indokolt. Az indokolatlan eltérésre figyelemmel a jogegységi panasszal támadott ítéletet hatályon kívül helyezte, és a Kúria felülvizsgálati tanácsát új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.
A Bszi. sérelmezett szakaszai a jogegységi panasz elbírálásának szabályait határozzák meg. Az indítványozó álláspontja szerint a jogegységi tanács összetételét meghatározó rendelkezések sértik a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot, azon belül is a törvényes bíróhoz való jogot és a bíróság függetlenségének és pártatlanságának követelményét. Nézete szerint a jogegységi panasz eljárásra irányadó, eljárásrendet kijelölő szabályok a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét eredményezik, mivel az eljárási szabályok hiányossága miatt önkényességre adnak lehetőséget.
Az indítványozó szerint a Kúria jogegységi hatályú határozatában foglalt contra legem jogértelmezése, a kérelmen való túlterjeszkedése sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 41/A. § (1) és (3) bekezdés, 41/C. § (2), (3) és (6) bekezdés, 41/D. § (1) és (5) bekezdés
    Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1994_6_2022_Indkieg.anonim.pdfIV_1994_6_2022_Indkieg.anonim.pdfIV_1994_5_2022_ind.kieg.anonim.pdfIV_1994_5_2022_ind.kieg.anonim.pdfIV_1994_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_1994_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1994_7_2022_amicus_IM.pdfIV_1994_7_2022_amicus_IM.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.15 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1994_2022.pdfSz_IV_1994_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against section 41/A (1) and (3), section 41/C (2), (3) and (6), section 41/D (1) and (5) of the Act CLXI of 2011 on the Organisation and the Administration of Courts and the uniformity of law decision No. Jpe.I.60.009/2022/10 of the Curia (uniformity of law complaint procedure)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.