Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01783/2022
Első irat érkezett: 08/02/2022
.
Az ügy tárgya: A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény elleni alkotmányjogi panasz (új KATAtv., egyéni ügyvéd adózása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/17/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerint alkotmányjogi panasz alapján - elsődlegesen a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: új KATAtv.) egésze, másodlagosan az új KATAtv. 1 § (1) bekezdése, 3. §-a, 2. § 2. h) pontja, harmadlagosan pedig az új KATAtv. 14. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó indítvány-kiegészítésben kérte továbbá az új KATAtv. 2. § 1. és 2. pontja, 4. § (6) bekezdése, 5. § (1) bekezdés g) pontja, 5. § (2) és (3) bekezdése, 15. § (1)-(2) bekezdése, valamint 26. § d), e) és f) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
A kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) 2012 óta több százezer jogalany választotta az alacsony adóteher és az egyszerű adminisztrációs kötelezettség miatt.
Az új KATAtv. 2022. szeptember 1-én hatályba lépő rendelkezései a kisadózó vállalkozók tételes adózásának szabályait módosítja.
Az indítványozó szerint az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését sérti, hogy az új KATAtv. elfogadására bárminemű társadalmi egyeztetés vagy előzetes hatásvizsgálat nélkül került sor, és a jogalkotó nem biztosított kellő felkészülési időt az érintettek számára, mivel az adóév közepén hatályba lépő módosítások kapcsán indokolatlanul rövid idő áll rendelkezésükre egy másik adónemre való áttérést előkészíteni. Álláspontja szerint az új KATAtv. súlyosan sérti az érintett vállalkozások alapjogát, az emberi méltósághoz való jogot. Azzal, hogy az új KATAtv. elzárja az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alól kivett, ám adózási szempontból a "rendes" egyéni vállalkozóktól semmilyen tekintetben nem különböző vállalkozásokat (pl. egyéni ügyvéd) a KATA választása alól, a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik. Hátrányos a megkülönböztetés, mert nem áll rendelkezésre az érintett vállalkozások számára semmilyen más olyan adózási nem, amely ne lenne lényegesen hátrányosabb, mint a KATA. Nézete szerint az érintettekre háruló súlyos adóemelés sérti az Alaptörvény XIII. cikk (2) bekezdését (kisajátítás feltételei), III. cikk (1) bekezdését (megalázó bánásmód tilalma) és XXX. cikk (1) bekezdését (közteherviselés a teherbíró képességnek ill. a gazdaságban való részvételnek megfelelően)..
.
Támadott jogi aktus:
    a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 1. § (1) bekezdés, 3. §, 2. § 1. és 2. pont, 2. § 2. h) pont, 4. § (6) bekezdés, . § (1) bekezdés g) pontja, 5. § (2) és (3) bekezdése, 14. §, 15. § (1)-(2) bekezdés, 26. § d), e) és f) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
O) cikk
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
XXX. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1783_4_2022_indkieg_anonim.pdfIV_1783_4_2022_indkieg_anonim.pdfIV_1783_3_2022_indkieg.anonim.pdfIV_1783_3_2022_indkieg.anonim.pdfIV_1783_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_1783_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1783_2_2022_amicus_PM.pdfIV_1783_2_2022_amicus_PM.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.