Hungarian
Ügyszám:
.
II/00313/2019
Első irat érkezett: 02/15/2019
.
Az ügy tárgya: A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről szóló 229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a elleni utólagos normakontroll (médiatartalom-szolgáltatók összefonódása)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők egynegyede - az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján - a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről szóló 229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet (R.) 1. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és kihirdetésére visszamenőleges hatályú megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 171. §-a szerint a médiatartalom- szolgáltatónak minősülő vállalkozások összefonódása esetén a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság részeként működő Médiatanács szakhatóságként vesz részt a Gazdasági Versenyhivatalnak az összefonódás engedélyezésére irányuló eljárásában. A szakhatósági eljárás célja az Mttv. 171. § (2) bekezdéséből következően éppen az, hogy az összefonódás engedélyezésére csak akkor kerülhessen sor, ha "a független véleményforrások összefonódások utáni szintje is biztosítja a sokszínű tájékozódás jogának érvényesülését a médiatartalom szolgáltatás releváns piacán." Az Mttv. ezen szabálya az egyik közvetlen végrehajtása az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdése szerinti, alapjogi védelemben részesülő állami intézményvédelmi kötelezettségnek.
Az R. 1. §-a egy meghatározott, közvetlenül vagy közvetetten médiatartalom- szolgáltatókat érintő összefonódást a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tptv.) 24/A. §-a alapján nemzetstratégiai jelentőségűnek minősített, amelynek következménye az, hogy a konkrét összefonódást a Gazdasági Versenyhivatalnak nem kell bejelenteni, így nem indul meg az az eljárás, amelyben a Médiatanács szakhatóságként közreműködne. A Tpvt. 24/A. §-a alapján a Kormány csak közérdekből nyilváníthat nemzetstratégiai jelentőségűnek egy összeolvadást.
Az indítványozók álláspontja szerint a jogalkotó Kormány által a közérdek fennállására vonatkozó érvek megalapozatlanok, ezért a konkrét összefonódás a nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítés feltételének nem felel meg, így az R. 1. §-a ellentétes a Tpvt. 24/A. §-ával, ebből következően az sérti az Alaptörvény 15. cikk (4) bekezdését. Továbbá az R. 1.§-a nem felel meg az alapvető jogok korlátozásával szemben az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében támasztott követelményeknek, így sérti az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdés szerinti alapvető jog intézményes oldalát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről szóló 229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
15. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_313_0_2019_indítvány_anonim.pdfII_313_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_313_14_2019_IM_allasfoglalas_anonim.pdfII_313_14_2019_IM_allasfoglalas_anonim.pdfII_313_9_2019_amicusTASZ_anonim.pdfII_313_9_2019_amicusTASZ_anonim.pdfII_313_5_2019_NMHH_Állásfogl_anonim.pdfII_313_5_2019_NMHH_Állásfogl_anonim.pdfII_313_4_2019_GVH_állásfogl_anonim.pdfII_313_4_2019_GVH_állásfogl_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.10.15 10:00:00 Teljes ülés
2019.12.03 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Posterior norm control aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling Section 1 of the Government Decree No. 229/2018. (XII. 5.) Korm. on the qualification of national strategy importance of acquiring by the Central European Press and Media Foundation, the ECHO HUNGÁRIA TV Television, Communication and Service Private Limited Company, the Magyar Idők Publishing Limited Liability Company, the New Wave Media Group Communication and Service Limited Liability Company as well as OPUS PRESS Private Limited Company (concentration of media content service providers)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.