Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00054/2016
Első irat érkezett: 01/13/2016
.
Az ügy tárgya: A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 86. § (3) bekezdés b) pontja, a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014. (IV.30.) OBH utasítás, valamint a Szolnoki Törvényszék 4.Mpkf.20.929/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bíró szolgálati jogviszonyával kapcsolatos perek hatásköri szabályai, OBH perbeli képviselete)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/18/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése, 27. §-a és 28. § (1) bekezdése alapján - a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 86. § (3) bekezdés b) pontja, az OBH elnökének a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014. (IV.30.) OBH utasítása (OBH utasítás), valamint a Szolnoki Törvényszék 4.Mpkf.20.929/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.63/2015/8. számú elsőfokú végzésére is kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó álláspontja szerint sérti a pártatlan ítélkezéshez való jogát a Bszi. támadott rendelkezése és a 6/2014. (IV.30.) OBH utasítás, mivel azok alapján a bíró személyes egzisztenciájára meghatározó befolyással bíró, az OBH elnöke által irányított szervezet képviseli a perben peres félként részt vevő bíróságokat, illetve ügyében az alperes képviselőjeként az OBH Jogi Képviseleti Osztálya (JKO) járt el. Álláspontja szerint az OBH utasítás alapján az OBH elnöke kontroll nélkül szankcionálni tudja, ha az ügyben eljárt bíró nem a JKO által elvártaknak megfelelően járt el a per során.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárt bíróságok azzal, hogy a perbeli II-IV. rendű alperesekkel szemben benyújtott keresetét - hatáskör hiányára való hivatkozással, a kijelölő határotaban foglaltakkal ellentétesen - elutasították, megsértették a tisztességes eljáráshoz és tárgyaláshoz való jogát, figyelemmel a bírósághoz fordulás alkotmányos jogára.
Az indítványozó álláspontja szerint azzal, hogy a másodfokú bíróság a határozat meghozatala előtt nem értesítette őt arról, hogy milyen összetételű tanácsban fogja elbírálni a fellebbezését, megsértette a pártatlan ítélkezéshez való jogát..
.
Indítványozó:
    Dr. Ravasz László
Támadott jogi aktus:
    a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 86. § (3) bekezdés b) pont
    a Szolnoki Törvényszék 4.Mpkf.20.929/2015/3. számú végzése
    a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.63/2015/8. számú végzése
    az OBH elnökének a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014. (IV.30.) OBH utasítása
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_54_14_2016_ind_kieg_fin.pdfIV_54_14_2016_ind_kieg_fin.pdfIV_54_13_2016_ind_kieg_fin.pdfIV_54_13_2016_ind_kieg_fin.pdfIV_54_4_2016_ind_kieg.pdfIV_54_4_2016_ind_kieg.pdfIV_54_0_2016_inditvany.pdfIV_54_0_2016_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_54_2016_OBH_allasfoglalas_anonim.pdfIV_54_2016_OBH_allasfoglalas_anonim.pdfIV_54_11_2016_IM_allasfolalas.pdfIV_54_11_2016_IM_allasfolalas.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 86 (3) b) of the Act CLXI of 2011 on the Organisation and the Administration of Courts, the order No. 6/2014. (IV.30.) OBH on the regulation of the representation of courts in lawsuits, and the ruling No. 4.Mpkf.20.929/2015/3 of the Szolnok Regional Court (the rules of competence of the lawsuits related to the service relationship of judges, representation of the NOJ in lawsuits)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.