Ügyszám: IV/01829/2017
.
Első irat érkezett: 09/22/2017
.
Az ügy tárgya: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése és a Kúria Mfv.III.10.487/2016. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (nyugdíj)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. § alapján - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése és a Kúria Mfv.III.10.487/2016. számú ítélete megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó részére öregségi nyugdíjat állapítottak meg. Az indítványozó keresetében kérte a határozatok felülvizsgálatát, mivel álláspontja szerint annak kiszámítása során alkalmazott, jelen alkotmányjogi panaszban is támadott jogszabályi rendelkezés törvényellenes, alaptörvény-ellenes és diszkriminatív. A bíróság a keresetet elutasította, mivel önmagában az, hogy az alkalmazott számítási mód kedvezőtlen az indítványozó számára, nem jelenti azt, hogy az törvényellenes. A Kúria az ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezés és a kúriai döntés sérti a jogegyenlőség elvét, a tisztességes eljáráshoz való jogát és a munka szabad megválasztásához való jogát. Az érdeksérelmet az okozza, hogy a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset kiszámításánál az arányos szolgálati idő által meghatározott szolgálati időt az osztásnál osztóként olyan szolgálati időként figyelembe vett idővel növelték és azzal osztották a nyugdíj alapját képező összes jövedelmet. .
.
Támadott jogi aktus:
    168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 16. § (2) bekezdés
    Kúria Mfv.III.10.487/2016. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
N) cikk (1) bekezdés
N) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés
15. cikk (4) bekezdés
40. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1829_10_2017_anonimizált.pdfIV_1829_10_2017_anonimizált.pdfIV_1829_6_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_1829_6_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_1829_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIV_1829_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..