Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01540/2017
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/02130/2017, IV/02131/2017, IV/02133/2017,
.
Első irat érkezett: 07/24/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.Kpk.45.241/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóhatóság végzésével szembeni bírósági felülvizsgálat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/23/2017
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
03/06/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.Kpk.45.241/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan kéri - az Abtv. 28. §-a alapján - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 143. § (1) bekezdése Alaptörvénnyel való összhangját illető, az Abtv. 26. § szerinti vizsgálat lefolytatását.
Az indítványozóval szemben az adóhatóság 2413093743. számú döntésével ideiglenes biztosítási intézkedésként pénzkövetelés biztosítását rendelte el. Az indítványozó a végzés ellen végrehajtási kifogást terjesztett elő, amelyet az adóhatóság 2154048939. számú elsőfokú végzésével elutasított. Az indítványozó fellebbezése során az adóhatóság 2160592246. számú végzésével az elsőfokú végzést helybenhagyta. A másodfokú végzés ellen az indítványozó bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, kérelmét a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 143. § (1) bekezdésére hivatkozással.
Az Art. 143. § (1) bekezdésének első mondata szerint az adóhatóság másodfokú jogerős határozata ellen - jogszabálysértés esetén - lehetőség van bírósági felülvizsgálatra, a rendelkezés második mondata azonban az adóhatóság másodfokú végzésével szemben a bírósági felülvizsgálatot kizárja. Hivatkozik az Art. jelenleg is hatályos szövegének indokolására, amely szerint az adóhatóság jellemzően eljárási kérdéseket bírál el végzéssel. Nézete szerint azonban a panaszban támadott bírói döntés alapjául szolgáló végzés nem eljárásjogi tartalmú, hanem az indítványozó dologi jogosultságait jelentősen korlátozó adóhatósági döntés, az ideiglenes biztosítási intézkedés ugyanis az indítványozó vagyontárgyainak lefoglalását és bankszámlájának lezárását jelenti, amely a jelen esetben az indítványozó szinte teljes vagyonára kiterjed. Hivatkozik az Art. 123. §-ára, ami alapján az adóügy érdeméhez tartozik minden, az adókötelezettséget érintő, az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy jogát vagy kötelezettségét megállapító döntés. Nézete szerint a végzés tartalmilag az adóügy érdemét érinti, és különösen a jogorvoslathoz való alapjoga gyakorlása szempontjából érdemi határozatnak minősül, amelyet a bíróságnak érdemben kellett volna vizsgálnia. Az érdemi bírósági vizsgálat elmaradásával sérült a tisztességes eljáráshoz, a jogorvoslathoz, valamint a tulajdonhoz fűződő alapjoga.
Továbbá, nézete szerint az Art. 143. § (1) bekezdésének második mondata alaptörvény-ellenes, mert általános megfogalmazása miatt nem csupán az eljárási kérdéseket érintő, hanem az alapjogokat korlátozó adóhatósági végzések elől is elveszi a jogorvoslati lehetőséget..
.
Támadott jogi aktus:
    az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 143. § (1) bekezdés
    a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.Kpk.45.241/2017/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés b) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1540_13_2017_anonim.pdfIV_1540_13_2017_anonim.pdfIV_1540_11_2017_anonim.pdfIV_1540_11_2017_anonim.pdfIV_1540_8_2017_anonim.pdfIV_1540_8_2017_anonim.pdfIV_1540_4_2017_inditvanykieg_anonim.pdfIV_1540_4_2017_inditvanykieg_anonim.pdfIV_1540_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1540_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a korábban hatályos adózás rendjéről szóló
törvény egy rendelkezése ellen előterjesztett alkotmányjogi panaszt. Az
alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó gazdasági
társasággal szemben az adóhatóság a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló
ellenőrzése kapcsán ideiglenes biztosítási intézkedésként pénzkövetelés
biztosítását rendelte el. Az indítványozó a végzés ellen végrehajtási kifogást
terjesztett elő, amelyet az adóhatóság első- és másodfokon elutasított, az
indítványozó bírósági felülvizsgálati kérelmét pedig a bíróság a törvény
vitatott bekezdésére hivatkozással érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel
a rendelkezés az adóhatóság másodfokú végzésével szemben a bírósági
felülvizsgálatot kizárja. Az indítványozó nézete szerint az adóhatóság végzése
dologi jogosultságait jelentősen korlátozó döntés, amely az indítványozó szinte
teljes vagyonára kiterjed. Nézete szerint a végzés tartalmilag az adóügy
érdemét érinti, és különösen a jogorvoslathoz való alapjoga gyakorlása
szempontjából érdemi határozatnak minősül, amelyet a bíróságnak érdemben
kellett volna vizsgálnia. Az eljárás során az érdemi bírósági vizsgálat
elmaradásával tehát az indítványozó álláspontja szerint sérült a tisztességes
eljáráshoz, a jogorvoslathoz, valamint a tulajdonhoz fűződő alapjoga. Az
Alkotmánybíróság a határozatában ismertette a vonatkozó gyakorlatát, amelynek
értelmében a közigazgatás szervezetrendszerén belüli fellebbezés lehetősége a
nem érdemi közigazgatási döntések vonatkozásában megfelel az Alaptörvény
rendelkezéseinek. Az Alkotmánybíróság szerint az adóhatósági ügy észszerű
időben történő elbírálása mint adózói jognak az érvényesülése, valamint az
adózói közteherviselési kötelezettség indokolják, hogy az adóügyben az érdemi
döntéshozatal mielőbbi elősegítése érdekében az eljárási kérdésekben hozott
végzések esetében a bírósági felülvizsgálat lehetőségét a jogalkotó ne
biztosítsa. Ezen szükséges korlátozás arra figyelemmel arányos mértékű, mivel
adóügyekben nemcsak az adózó, hanem az állam oldalán is kiemelt érdek fűződik
ahhoz, hogy az érdemi döntés mielőbb megszülessen, ezáltal az adózó adófizetési
kötelezettségének mielőbb eleget tegyen vagy tisztázza magát, illetve ezzel
egyidejűleg az észszerű ügyintézési határidő se szenvedjen csorbát. Mindezekre
figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az adóhatósági eljárásban
a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés vonatkozásában a bírói
felülvizsgálat kizárása nem alaptörvény-ellenes.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.03.06 9:00:00 1. öttagú tanács
2019.07.09 10:00:00 Teljes ülés
2019.07.02 17:00:00 1. öttagú tanács
2019.10.08 10:00:00 Teljes ülés
2019.11.05 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
The constitutional complaint against the ruling No. 40.Kpk.45.241/2017/2 of the Budapest-Capital Administrative and Labour Court (judicial review of the tax authority's ruling) (IV/1540/2017.)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.