Hungarian
Ügyszám:
.
III/01912/2019
Első irat érkezett: 12/02/2019
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (bizonyíték beszerzése)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdése megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az eljárás alapját képező büntetőügy terheltjét az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki közúti baleset okozásának vétségében. Az elsőfokú bíróság az ítélkezése alapjául szolgáló tényállást részben az általa hivatalból beszerzett bizonyítási eszközökből származó bizonyítékokra alapozva indokolta meg. A másodfokú bíróság a bírósági bizonyításra vonatkozó szabályok alaptörvény-ellenességét észlelte, és az eljárást felfüggesztette.
Az indítványozó bíró számára kérdéses, hogy a Be. 164. §-ának melyik rendelkezését kell inkább szem előtt tartania. A Be.-nek a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog érvényesülését biztosító 164. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezését, vagy pedig az igazság megállapításának igényét kifejezésre juttató (3) bekezdését. E két szempont közül pedig úgy választhat ahogy jónak látja, mivel ma bármelyik melletti döntése megtámadhatatlan a Be. 164. § egymásnak ellentmondó rendelkezéseiből következően, így az indítványozó szerint a támadott rendelkezés sérti a jogállamiság elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1912_0_2019_indítvány_anonimizált_2_fin.pdfIII_1912_0_2019_indítvány_anonimizált_2_fin.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_1912_7_2019_IMállásfoglalás_anonimizált.pdfIII_1912_7_2019_IMállásfoglalás_anonimizált.pdfIII_1912_6_2019_állásf_Kúria_anonimizált.pdfIII_1912_6_2019_állásf_Kúria_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.26 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.