Hungarian
Ügyszám:
.
III/01912/2019
Első irat érkezett: 12/02/2019
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (bizonyíték beszerzése)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § alapján - a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdése megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az eljárás alapját képező büntetőügy terheltjét az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki közúti baleset okozásának vétségében. Az elsőfokú bíróság az ítélkezése alapjául szolgáló tényállást részben az általa hivatalból beszerzett bizonyítási eszközökből származó bizonyítékokra alapozva indokolta meg. A másodfokú bíróság a bírósági bizonyításra vonatkozó szabályok alaptörvény-ellenességét észlelte, és az eljárást felfüggesztette.
Az indítványozó bíró számára kérdéses, hogy a Be. 164. §-ának melyik rendelkezését kell inkább szem előtt tartania. A Be.-nek a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog érvényesülését biztosító 164. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezését, vagy pedig az igazság megállapításának igényét kifejezésre juttató (3) bekezdését. E két szempont közül pedig úgy választhat ahogy jónak látja, mivel ma bármelyik melletti döntése megtámadhatatlan a Be. 164. § egymásnak ellentmondó rendelkezéseiből következően, így az indítványozó szerint a támadott rendelkezés sérti a jogállamiság elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1912_0_2019_indítvány_anonimizált_2_fin.pdfIII_1912_0_2019_indítvány_anonimizált_2_fin.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_1912_7_2019_IMállásfoglalás_anonimizált.pdfIII_1912_7_2019_IMállásfoglalás_anonimizált.pdfIII_1912_6_2019_állásf_Kúria_anonimizált.pdfIII_1912_6_2019_állásf_Kúria_anonimizált.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a büntetőeljárásról szóló törvény egy
rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló bírói kezdeményezést. Az eljárás alapját képző büntetőügy terheltjét
az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki közúti baleset okozásának vétségében. A
másodfokon eljáró bíróság a bírósági bizonyításra vonatkozó szabályok
alaptörvény-ellenességét állítva az eljárást felfüggesztette, és az
Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte. A bíróság kifejtette, hogy kérdéses,
hogy a vonatkozó szabályozás melyik rendelkezéseit kell alkalmazni, azokat,
amelyek szerint a bizonyítási eszközök beszerzése, beszerzésének indítványozása
a vádló feladata, vagy azt, amely szerint a bíróság indítvány hiányában
bizonyítékok beszerzésére nem köteles. Az Alkotmánybíróság határozatában
megállapította, hogy a vitatott rendelkezések a főszabály és a kivétel szabály
viszonyrendszerében értelmezhetők. Főszabály, hogy a büntetőeljárásban a vádló
bizonyítási kötelezettsége az elsődleges és a bíróság a tényállás tisztázása
során bizonyítékot indítvány alapján szerez be. Ugyanakkor kivételesen, a
valósághű tényállás megállapítása érdekében, és az eljárási alapelvek
érvényesítése mellett a bíróság indítvány hiányában is intézkedhet bizonyíték
beszerzése iránt. A bíróság indítvány hiányában is határozhat bizonyíték
beszerzéséről és megvizsgálásáról, a hivatalbóli bizonyítás lehetőségével
azonban csak a valósághű tényállás megállapítása érdekében és a büntetőeljárás
alapelveiből, továbbá az Alaptörvény rendelkezéseiből fakadó követelményekkel
összhangban élhet, az eljárási feladatok megoszlásának tiszteletben tartása és
a pártatlanság fenntartása mellett. Mivel az Alkotmánybíróság szerint a
vizsgált jogszabályi rendelkezéseket érintően feltárt belső ellentmondás
jogértelmezéssel feloldható, a bírói indítványt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.06.30 10:00:00 Teljes ülés
2020.05.26 9:00:00 1. öttagú tanács
2020.06.23 10:00:00 Teljes ülés
2020.07.14 11:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_III_1912_2019.pdfSz_III_1912_2019.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative against Section 164 (3) of the Act XC of 2017 on the Criminal Procedure (obtaining evidence)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.