Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00698/2021
Első irat érkezett: 03/29/2021
.
Az ügy tárgya: A távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete elleni alkotmányjogi panasz (értékesítői hődíj)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/28/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendeletnek - a 32/2020 (.IX.30.) ITM rendelettel 2020. október 1. napjával beiktatott - 1. melléklete 83. sora alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó távhőszolgáltató előadta, hogy az NFM rendeletben megállapított értékesítői alapdíj és hődíj összegére a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal tesz évente javaslatot. Az indítványozó álláspontja szerint a Hivatal egy átláthatatlan ármegállapítási mechanizmus keretében tesz javaslatot a hatósági árra. Kifogásolja továbbá, hogy a Hivatal nem vette figyelembe, hogy a javasolt hatósági ár nem nyújt fedezetet a folyamatos termelés és biztonságos szolgáltatás indokolt költségeire. Az indítványozó álláspontja szerint az NFM rendelet veszteséges gazdálkodásra kényszeríti a szolgáltatót, ezáltal sérti az Alaptörvényben biztosított jogait, a vállalkozás szabadságát, és nem felel meg a szükségesség-arányosság tesztjének. Nézete szerint az NFM rendelet hatályba léptetésekor a jogalkotó nem biztosította a kellő felkészülési időt annak alkalmazására, ezért a szabályozás sérti a jogbiztonság követelményét..
.
Támadott jogi aktus:
    a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
18. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_698_2_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_698_2_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_698_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_698_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_698_6_2021_Amicus_curia_Innovacios_Tech_Min.anonim.pdfIV_698_6_2021_Amicus_curia_Innovacios_Tech_Min.anonim.pdfIV_698_5_2021_amicus_ITM.pdfIV_698_5_2021_amicus_ITM.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a távhőszolgáltatónak értékesített távhő
árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek
nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.)
NFM rendelet 1. melléklet 77. sora alaptörvény-ellenességének megállapítására
és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A távhőszolgáltató
indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy a rendeletben
megállapított értékesítői alapdíj és hődíj összegére a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal tesz évente javaslatot. Az indítványozó álláspontja
szerint a Hivatal egy átláthatatlan ármegállapítási mechanizmus keretében
állapítja meg a javasolt összeget, amely nem nyújt fedezetet a folyamatos
termelés és biztonságos szolgáltatás indokolt költségeire. Az indítványozó
álláspontja szerint a rendelet veszteséges gazdálkodásra kényszeríti a
szolgáltatót, ezáltal sérti a vállalkozás szabadságához való alapjogát, továbbá
a hatályba léptetésekor a jogalkotó nem biztosította a kellő felkészülési időt
annak alkalmazására, ezért a szabályozás sérti a jogbiztonság követelményét is.
Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az indítványozónak a
támadott jogszabályi rendelkezésből közvetlen fizetési vagy más kötelezettsége
nem keletkezett, emiatt az azonnali hatályba léptetés miatt hátránya nem
származott. A rendelet mellékletének támadott rendelkezése azt határozza meg,
hogy az indítványozó mekkora értékesítői alapdíjra, illetőleg értékesítői
hődíjra jogosult, amely önmagában az indítványozó részéről legfeljebb minimális
felkészülési időt követelhet meg, az az indítványozó főtevékenységét (a távhő
termelését és értékesítését) közvetlenül nem befolyásolja, az indítványozó
számára többletkötelezettséget nem teremt. A támadott rendelkezéssel
összefüggésben a felkészülési idő rövidsége miatt tehát a jogbiztonság sérelme
nem volt megállapítható, így az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt
elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.09.28 12:00:00 3. öttagú tanács
2021.10.05 15:00:00 3. öttagú tanács
2021.10.12 14:00:00 3. öttagú tanács

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_698_2021.pdfSz_IV_698_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Annex 1 of the NFM Decree No. 50/2011 (30 September) on setting the price of district heating sold to district heating suppliers and the price of district heating supplied to residential customers and to separately managed institutions (distributor’s heating charge)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.