Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01887/2019
Első irat érkezett: 11/26/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.21.116/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződésből eredő követelés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.V.21.116/2018/8. számú ítélete, a Szegedi Törvényszék 2.Pf.21.633/2017/4. számú ítélete és a Szegedi Járásbíróság 28.P.21.588/2012/137. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli alperes - és a perbeli felperes között ingatlan felújítására vállalkozási szerződés jött létre, amelynek tartalmát szóban többször módosították. A felek közötti viszony megromlott, a perbeli felperes a felújítási munkát befejezését megelőzően az ingatlant lezárta, és onnan levonult. A felperes kereseti kérelmében vállalkozói díj megfizetésére kérte kötelezni az indítványozót. Az elsőfokú bíróság a kereseti kérelemnek megfelelően döntött, az ítélete a másodfokú bíróság helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel túllépett a kereseti kérelmen és bizonyos munkák elvégzését kétszer számította fel, a felek közötti szerződéses megállapodást figyelmen kívül hagyta és az eljáró bírók sem voltak pártatlanok..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.V.21.116/2018/8. számú ítélete
    Szegedi Törvényszék 2.Pf.21.633/2017/4. számú ítélete
    Szegedi Járásbíróság 28.P.21.588/2012/137. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1887_3_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1887_3_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1887_1_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1887_1_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1887_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1887_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.