Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01442/2019
Első irat érkezett: 09/10/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 107.K.700.960/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 107.K.700.960/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól, a Közbeszerzési Döntőbizottság D.156/17/2018. számú végzésére kiterjedő hatállyal. Másodlagosan, az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 158. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó ajánlattevőként vett részt közbeszerzési eljárásban, ahol az eljárás 2. szakasza tekintetében jogorvoslati kérelemmel élt a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz (KD). A jogorvoslati eljárás során a KD a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 158. § (1) bekezdése alapján a jogorvoslatot kiterjesztette, majd az eljárást lezáró határozatában az indítványozó jogorvoslati kérelmét elutasította, a kiterjesztés körében eljárva pedig jogsértést állapított meg. A jogsértés megállapítása az indítványozóra is hatással volt, ezért a bírósági eljárást kezdeményezett. A Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasította, a Kúrai az indítványozó felülvizsgálati kérelmének befogadását megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint sérti a hatalommegosztás elvét a Kbt. 158. § (1) bekezdésében biztosított kiterjesztési lehetőség, ami a jelen esetben azt eredményezte, hogy az indítványozó kérelmére indult jogorvoslati eljárásban a KD saját jogorvoslati kérelmet tudott megfogalmazni, majd ugyanabban az összetételben elbírálni. A KD így az indítványozó által nem kért körben, meg nem jelölt tények és meg nem jelölt jogszabályi helyek alapján önkényesen avatkozott bele a felek jogviszonyába. Az indítványozó álláspontja szerint mind a Kbt. 158. § (1) bekezdése, mind az ügyben hozott hatósági és bírósági döntések sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XCLIII. törvény 158. § (1) bekezdés
    a Fővárosi Törvényszék 107.K.700.960/2018/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1442_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1442_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1442_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1442_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
V_1442_5_2019_amicus_Miniszterelnökseg_anonim.pdfV_1442_5_2019_amicus_Miniszterelnökseg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.