Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01777/2020
Első irat érkezett: 10/16/2020
.
Az ügy tárgya: A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény elleni alkotmányjogi panasz (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/26/2020
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
03/09/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: SZFE tv.) alaptörvény-ellenességének megállapítását és a határozat kihirdetése utáni 90 nappal "pro futuro" megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók - mint egyetemi oktatók és hallgatók, valamint hallgatói önkormányzat - előadták, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének napján az egyetemük alapítványi fennhatóság alá került. Az alapítvány fő feladata az alapítói és fenntartói jogok gyakorlása, amelynek keretében az egyetem vagyonát is kezeli. Az alapítvány felett az alapítói jogokat az innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja. Az alapítvány kuratóriumát a miniszter nevezi ki, abba az egyetemnek semmilyen formális beleszólási joga nincsen.
A minisztérium felkérte az egyetemet az alapító okiratának és az új szervezeti és működési szabályzatának elkészítésére, amit a szenátus elkészített és az egyetem elküldött a minisztérium részére. Az alapítvány azonban a szenátus által készített dokumentumot nem vette figyelembe és az egyetemmel való egyeztetés nélkül egyoldalúan készítette el és fogadta el az alapító okiratát és szervezeti és működési szabályzatát. Az indítványozók véleménye szerint a szenátus jogkörének teljes elvonásával az alapítvány alapvetően megsértette az egyetem önállóságát. Az alapítvány a bejegyzést követően az szmsz-ét többször módosította az egyetemi autonómiát sértő újabb rendelkezésekkel. Többek között az alapítványi kuratórium felhatalmazta magát arra, hogy munkáltatóként pályázat nélkül nevezhessen ki rektorhelyetteseket, azokat intézetvezetői feladatkörrel felruházhassa, az alapítvány fogadja el az egyetem költségvetését és vagyongazdálkodási tervét, az egyetem szervezetrendszerét meghatározhatja, stúdiókat, műhelyeket létesíthet és szüntethet meg, számos esetben pedig elvonta a szenátus véleményezési jogát.
Az indítványozók álláspontja szerint az oktatáshoz való jogot, a tudományos élet szabadságát, a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyetemi autonómia elvét valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmát sérti a törvény. Az SZFE tv. az alkotmányos elvekkel szembe megy, amikor teljes állami kontrollt tesz lehetővé az egyetem felett azzal, hogy az alapítvány szervét és kuratóriumi tagjait is miniszter nevezi ki, az egyetem teljes vagyona az alapítvány vagyonává válik, alapítványi kuratórium pedig az egyetem autonómiáját sértő jogkörökkel hatalmazza fel magát. Az indítványozók álláspontja szerint az egyetemi autonómia letéteményese az alkotmánybírósági gyakorlat értelmében maga az egyetem. Egy felsőoktatási intézményt szervezetalakítási, működési és gazdálkodási önállóság is megilleti.
Az indítványozók véleménye szerint a törvény továbbá a jogbiztonság elvéből fakadó kellő felkészülési idő követelményébe és a jogalkotói hatalommal visszaélés tilalmába ütközik, figyelemmel arra, hogy a teljes egyetemi struktúraváltásra kevesebb mint két hónapot hagyott a jogalkotó. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
X. cikk (1) bekezdés
X. cikk (2) bekezdés
X. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1777_6_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1777_6_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1777_4_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1777_4_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1777_3_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1777_3_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1777_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_1777_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1777_9_2020_IM_Állásfog.anonim.pdfIV_1777_9_2020_IM_Állásfog.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.03.09 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the Act LXXII of 2020 on the Foundation for Theatre and Film Arts, the transfer of assets for the Foundation for Theatre and Film Arts and the University of Theatre and Film Arts (university autonomy, freedom of academic life)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.