Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00492/2022
Első irat érkezett: 02/17/2022
.
Az ügy tárgya: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, továbbá a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (szálláshely-minősítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/17/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz alapján - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 6/D. § (1) bekezdés "a szálláshely-minősítésre vonatkozó" szövegrésze, 6/D. § (6) bekezdés, 6/J. §., 8/A. §, 12. § (1) bekezdés f) pontja "továbbá a szálláshely-minősítő szervezetet és a szálláshely-minősítés rendjét, valamint a nemzetközileg általánosan elfogadott kritériumok közzétételét" szövegrésze, 12. § (4) bekezdés a) pontja, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés "minőségi, műszaki és szolgáltatási" szövegrésze, 4/A. §, 5. § (3) bekezdés "valamint érvényes szálláshely-minősítéssel" szövegrész, 5. § (6) és (7) bekezdés, 6. § (2) bekezdés e) pontja, 7/A. § (3) bekezdés utolsó mondatában " a szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült szakkérdésekben elsősorban a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.-t" szövegrésze, 7/A. § (6) bekezdés b) pontjában az "és a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett" szövegrésze, 12. § (1) bekezdés d) pontjában az "és minőségi fokozatba sorolását" szövegrésze, 13.§ (1a) bekezdése, 21. §, 21/A. §, 21/B. §, továbbá a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 14. sora alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Kérte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja meg, hogy van-e helye hivatalbóli eljárás során annak megállapításának, hogy a Kormány mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet valósított meg, amikor a Kertv. 12. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazásnak nem tett teljes körűen eleget, vagyis nem állapította meg a szálláshely-szolgáltatási tevékenység részletes feltételeit.
A sérelmezett jogszabályok a szálláshelyek minősítési rendszerét vezetik be, ugyanakkor a minősítés kritériumrendszerének és eljárásrendjének meghatározását a szálláshely-minősítő szervezetre bízzák. A Korm. rendelet értelmében a kritériumokat a szálláshely-minősítő szerv honlapján kell közzétenni. A minősítési rendszer nem csupán a bejelentési és üzemeltetési feltételek változását jelenti, hanem egy olyan új rendszert, amely ugyanazon szálláshelytípusba tartozó szálláshelyek között különbséget tesz egy jogi normának nem minősülő, szubjektív elemeket tartalmazó feltételrendszer alapján. Az indítványozó szerint a minősítés kötelezővé tétele ellentétes az európai uniós szabályozással, nincs elfogadható indoka, és a megjelölt cél elérésére alkalmatlan. Nézete szerint a "nemzetközileg általánosan elfogadott kritériumok" közzététellel történő kötelezővé tétele, az alapvető jogokat érintő és korlátozó eljárási rend sérti a vállalkozáshoz való jogot, a magánélethez való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz való jogot, valamint sérti a jogorvoslathoz való jogot. Kifogásolja, hogy a vendégek alapvető jogait közvetlenül sértheti a minősítési eljárás lefolytatása. Nézete szerint a közzétett kritériumok alkalmatlanok a magánszálláshelyek minősítésére, mert nem veszik figyelembe a magánszálláshelyek jellemzőit. Az indítványozó szerint a bejelentési és üzemeltetési feltételeket a magánszálláshelyek vonatkozásában jogszabályban kellene meghatározni, a minősítést pedig önkéntes lehetőségként kellene megtartani..
.
Támadott jogi aktus:
    A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/D. § (1) bekezdés "a szálláshely-minősítésre vonatkozó" szövegrésze, 6/D. § (6) bekezdés, 6/J. §., 8/A. §, 12. § (1) bekezdés f) pontja " továbbá a szálláshely-minősítő szervezetet és a szálláshely-minősítés rendjét, valamint a nemzetközileg általánosan elfogadott kritériumok közzétételét" szövegrésze, 12. § (4) bekezdés a) pontja
    a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés "minőségi, műszaki és szolgáltatási" szövegrésze, 4/A. §, 5. § (3) bekezdés "valamint érvényes szálláshely-minősítéssel" szövegrész, 5. § (6) és (7) bekezdés, 6. § (2) bekezdés e) pontja, 7/A. § (3) bekezdés utolsó mondatában " a szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült szakkérdésekben elsősorban a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.-t" szövegrésze, 7/A. § (6) bekezdés b) pontjában az "és a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett" szövegrésze, 12. § (1) bekezdés d) pontjában az "és minőségi fokozatba sorolását" szövegrésze, 13.§ (1a) bekezdése, 21. §, 21/A. §, 21/B. §,
    a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 14. sora
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_492_5_2022_ind.kieg.anonim.pdfIV_492_5_2022_ind.kieg.anonim.pdfIV_492_3_2022_indkieg.anonim.pdfIV_492_3_2022_indkieg.anonim.pdfIV_492_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_492_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_492_3_2022_amicus_Miniszterelnoki_Kabinetiroda.pdfIV_492_3_2022_amicus_Miniszterelnoki_Kabinetiroda.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.