Hungarian
Ügyszám:
.
II/00757/2016
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01858/2016,
.
Első irat érkezett: 04/14/2016
.
Az ügy tárgya: Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvény - 2016. május 20-án hatályba lépő, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt módosító - 65. §-ában foglalt Fdvt. 11. § (1) bekezdése helyébe lépő szöveg elleni utólagos normakontroll (dohánytermékek vásárlására vonatkozó szabályok korlátozása, elektromos cigaretta vásárlása)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja és az Abtv. 24. § (1) bekezdése és 37. § (2) bekezdése alapján - az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvény 2016. május 20-án hatályba lépő, A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskeresedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt (a továbbiakban: Fdvt.) módosító - 65. §-ában foglalt Fdvt. 11. § (1) bekezdése helyébe lépő szöveg Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát és kihirdetésükre visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kezdeményezték az Alkotmánybíróságnál.
A támadott rendelkezés szerint a jelzett időpontban hatályba lépő szabályozás alapján a dohányzással kapcsolatos rendelkezések úgy módosulnak, miszerint az elektronikus cigaretta vásárlására és használatára a dohánytermékekre vonatkozó jelenlegi korlátozásokat kell majd alkalmazni. Így a vásárlásra vonatkozó korlátozás is bevezetésre kerül, amely szerint ilyen terméket kizárólag dohányboltban lehet majd értékesíteni és így értelemszerűen vásárolni is a törvény 65. §-a értelmében.
Az indítványozók előadják, hogy az e-cigaretta használóinak fő motivációja a dohányzásról való leszokás, így az ilyen jellegű termék használata a dohányzás visszaszorítása melletti fellépésként értékelhető. A módosítás célja azonban láthatóan az volt, hogy az e-cigarettát összemossa a hagyományos dohánytermékekkel, még abban az esetben is, ha az függőséget okozó nikotint nem is tartalmaz.
Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések s
értik a megkülönböztetés tilalmának, az egészséges környezethez való jognak és a versenyszabadságnak az alkotmányos alapelveit. .
.
Támadott jogi aktus:
    az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvény 65. §-ában foglalt Fdvt. 11. § (1) bekezdése helyébe lépő szöveg
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XX. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_757_5_2016_ind_kieg.pdfII_757_5_2016_ind_kieg.pdfII_757_4_2016_indkieg.pdfII_757_4_2016_indkieg.pdfII_757_0_2016_inditvany.pdfII_757_0_2016_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_757_10_2016_NFM_allasfoglalas_anonim.pdfII_757_10_2016_NFM_allasfoglalas_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.10.29 10:00:00 Teljes ülés
2019.12.03 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Posterior norm control aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling Section 11 (1) of the Fdtv. incorporated in Section 65 of the Act CCXXIV of 2015 on the amendment of certain Acts in the field of healthcare and health insurance – entering into force on 20 May 2016 and amending the Act CXXXIV of 2012 on repelling smoking among young people and on the retail trade of tobacco products (Fdtv.) – (restriction of the rules on purchasing tobacco products, purchase of electronic cigarette)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.