Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01703/2022
Első irat érkezett: 07/19/2022
.
Az ügy tárgya: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (homlokzati reklámfelület elhelyezésének szabályai)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/15/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
03/21/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz alapján - Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja, 5. § (2) bekezdés 2. pontja és 6. § (11) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók Magyarországon több éve reklámozással foglalkozó gazdasági társságok, melyek társasházakkal, épületek tulajdonosaival kötött bérleti vagy használati szerződés alapján ezen épületek homlokzatán, a homlokzaton létesített reklám-hordozókon, reklám-berendezéseken folytatnak reklám-közzétételi tevékenységet.
Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések sértik a tulajdonhoz és vállalkozáshoz való jogukat egyfelől azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületi ingatlan határvonalán álló épületre, annak közterülettel határos homlokzatára, bármely tartozékára vagy közterület határvonalán álló kerítésre, továbbá a közterület fölé teljesen vagy részben benyúló reklám, reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezésre, tartószerkezetre, homlokzati reklám-felület létesítéséhez, fennmaradásához a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulását követeli meg, másfelől indokolatlanul kicsi, és az esetlegesen a közterületből elfoglalt terület vonatkozásában helytelenül számított, legfeljebb 9 m2-es hirdetőfelületig teszi megadhatóvá a hozzájárulást, és azt is csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően. Az indítványozók szerint a tulajdonhoz és vállalkozáshoz való jogukat az is sérti, hogy közterület-használati díjat kell fizetniük az elhelyezett reklámhordozók után. Hangsúlyozzák továbbá, hogy a rendelkezések sértik az érintett ingatlanok (jellemzően társasházak) tulajdonosainak tulajdonhoz való jogát azzal, hogy korlátozza az azzal való rendelkezést, a magántulajdonban álló felület reklámozás céljára történő hasznosítását..
.
Támadott jogi aktus:
    Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. § o) pont, 5. § (2) bekezdés 2 . pont, 6. § (11) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés
32. cikk (2) bekezdés
32. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1703_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_1703_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1703_2_2022_amicus_Bp.Főpolg.pdfIV_1703_2_2022_amicus_Bp.Főpolg.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.03.21 13:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing a conflict with the Fundamental Law and the annulling of certain provisions of the Local Government Decree No. 3/2013 (III. 8.) of the General Assembly of Budapest-Capital on the use of public spaces owned by the Capital Local Government (rules for the placement of facade advertising)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.