Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00412/2018
Első irat érkezett: 03/09/2018
.
Az ügy tárgya: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 172. §-a, 121. §-a és 122. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tiltott prostitúció szabálysértés, fiatalkorú)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/09/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 172. §-a, 121. §-a és 122. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint a Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 1.Sze.22.930/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Kérte a jogerős döntés végrehajtásának a felfüggesztését.
A fiatalkorú indítványozó előadta, hogy a Szabs. tv. 172. §-a szerint minősülő két rendbeli tiltott prostitúció szabálysértése miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróság 1.Sze.22.930/2017/3. számú végzése pénzbírsággal sújtotta, valamint rendelkezett arról, hogy a pénzbírságot meg nem fizetése esetén 5000 forintonként egy napi elzárásra kell átváltoztatni. A Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése az elsőfokú végzést hatályban tartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Szabs. tv. 172. §-a megsértette az indítványozónak az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdésében foglalt, és a XVI. cikk (1) bekezdésében foglalt alapjogát, mely a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez való alapjogot deklarálja, továbbá a gyermekek védelmét célzó egyes nemzetközi egyezmények iránymutatásait. Ugyanis a hatályos szabálysértési anyagi jog a tizennegyedik életévét elért gyermek esetében már nem a gyermekek felelősségét kizáró szabályokat rendeli alkalmazni, hanem a felnőtt személyekre vonatkozóakat, azzal, hogy a törvény IV. fejezete a fiatalkorúakra különleges rendelkezést alkalmaz. A büntetőjoggal ellentétben a szabálysértési anyagi jog dogmatikája szerint így fogalmilag lehetséges a gyerek felelőssége a prostitúcióban való érintettsége miatt, büntetése pedig szabadságelvonással is járhat. Az indítványozó véleménye szerint - a bíróság döntésével ellentétben - ezen fiatalakorúak cselekményénél nem lehetne megállapítani a társadalomra veszélyességet.
Az indítványozó álláspontja szerint a Szabs. tv. 121. §- a és 122. §-a azért sértette meg az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogát, mert az elsőfokú bíróság döntésével szembeni jogorvoslati nyilatkozatok megtételének szabályait nem egyértelműen rendezi, így ellentétben áll a B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvével. Továbbá a felülvizsgálat, mint rendkívüli jogorvoslat hiánya is a jogorvoslathoz való alapjog sérelmét eredményezi.
Az első- és másodfokú döntések véleménye szerint megsértették a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát. Álláspontja szerint a gyermekprostitúció az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésére és a panaszban idézett gyermekjogi egyezményekre tekintettel nem lehet összhangban álló Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjével. .
.
Támadott jogi aktus:
    szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 172. §-a, 121. §-a és 122. §-a
    Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése
    Pesti Központi Kerületi Bíróság 1.Sze.22.930/2017/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_412_3_2018_indkieg. anonim.pdfIV_412_3_2018_indkieg. anonim.pdfIV_412_0_2018_indítvány.anonim.pdfIV_412_0_2018_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_412_34_2018_állásf.mineln.anonim.pdfIV_412_34_2018_állásf.mineln.anonim.pdfIV_412_24_2018_Igmin_állásf.anonimpdf.pdfIV_412_24_2018_Igmin_állásf.anonimpdf.pdfIV_412_23_2018_BM_állásfogl.anonimpdf.pdfIV_412_23_2018_BM_állásfogl.anonimpdf.pdfIV_412_14_2018_EMMI_állásf.anonim.pdfIV_412_14_2018_EMMI_állásf.anonim.pdfIV_412_9_2018_állásf.anonim.pdfIV_412_9_2018_állásf.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.28 10:00:00 Teljes ülés
2019.06.04 10:00:00 Teljes ülés
2020.02.04 13:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling Section 172, Section 121 and Section 122 of the Act II of 2012 on Offences, the Procedure in Relation to Offences and the Offence Record System and the ruling No. 32.Szef.66/2017/2 of the Budapest-Capital Regional Court (minor offence of prohibited prostitution, minor)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.