Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00135/2020
Első irat érkezett: 01/23/2020
.
Az ügy tárgya: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2) és (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (hatékony jogorvoslathoz való jog sérelme)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - tartalmában az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (rPp.) 270. § (2) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését és a konkrét ügyben az alkalmazási tilalom kimondását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó perújítási kérelmet nyújtott be, a Székesfehérvári Törvényszék 4.P.20.342/2018/8. számú végzésével a perújítási kérelemnek helyt adott. A perújítást megengedő végzés ellen a perbeli alperes fellebbezést nyújtott be, indítványozó (mint perbeli felperes) pedig észrevételeket tett. A Győri Ítélőtábla a támadott végzésével az alperesi fellebbezést alaposnak találta, az elsőfokú döntést megváltoztatta és a perújítási kérelmet jogerősen elutasította. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet - a rPp. 270. § (2) és (3) bekezdése alapján - hivatalból elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint jogalkotói mulasztás idézte elő a sérelmezett jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenességét. Esetében nem a felülvizsgálati eljárással biztosított jogorvoslat kizártsága okozza az alaptörvény-ellenességet, hanem az, hogy a sérelmezett rendelkezések a másodfokon megváltoztatott végzés ellen zárják ki a jogorvoslatot, noha az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében rögzített hatékony jogorvoslat joga arra is kiterjed..
.
Támadott jogi aktus:
    a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2) és (3) bekezdés
    a Kúria Pfv.III.20.648/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_135_5_2020_inkieg2._anonim.pdfIV_135_5_2020_inkieg2._anonim.pdfIV_135_1_2020_indkieg_anonim.pdfIV_135_1_2020_indkieg_anonim.pdfIV_135_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_135_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.12 14:00:00 3. öttagú tanács
2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.