Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00849/2020
Első irat érkezett: 05/18/2020
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.397/2019/15. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.37.093/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/25/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.397/2019/15. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.37.093/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó anya két kiskorú gyermeket nevel, az apával való kapcsolattartás bírósági határozaton alapul.
Egy meghiúsult kapcsolattartás vonatkozásában az apa a kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelmet nyújtott be, a kérelmet az elsőfokú gyámügyi hatóság elutasította. Az apa fellebbezése folytán eljárt másodfokú hatóság az elsőfokú végzést megváltoztatta, és elrendelte a bírósági végzés végrehajtását, és az anyát bírság megfizetésére kötelezte. Ezt követően az anya keresetet nyújtott be a bírósághoz, melyben elsődlegesen a határozat hatályon kívül helyezését, a hatóság új eljárásra történő kötelezését, másodlagosan a hatósági határozat megváltoztatását kérte. A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a keresetet elutasította. Az ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelmet a Kúria visszautasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélete sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a bíróság figyelmen kívül hagyta a vonatkozó jogszabályokat, törvényi felhatalmazás híján, az indítványozó kifejezett kérése ellenére mellőzte a tárgyalás tartását, valamint nem teljesítette indokolási kötelezettségét.
Nézete szerint a Kúria végzése sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát, mert téves alapon utasította vissza a felülvizsgálati kérelem befogadását..
.
Támadott jogi aktus:
    Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.397/2019/15. számú ítélete
    Kúria Kfv.III.37.093/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_849_7_2020_indkieg_anonim.pdfIV_849_7_2020_indkieg_anonim.pdfIV_849_3_2020_indkieg_anonim.pdfIV_849_3_2020_indkieg_anonim.pdfIV_849_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_849_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.10.13 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_849_2020.pdfSz_IV_849_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 6.K.27.397/2019/15 of the Budapest Environs Administrative and Labour Court and the ruling No. Kfv.III.37.093/2020/2 of the Curia (implementing the right of access)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.