Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00540/2019
Első irat érkezett: 03/27/2019
.
Az ügy tárgya: A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 11. § (2) bekezdése és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/C. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (személyes adatok megismerése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) 11. § (2) bekezdése, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/C. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az illetékes közigazgatási hatóság a vele szemben elrendelt nemzetbiztonsági ellenőrzés során keletkezett biztonsági szakvéleményben rögzített, reá vonatkozó személyes adatai megismerését megtagadta. A hatóság indokolása szerint ezen adatok megismerése a Mavtv. 11. § (2) bekezdése értelmében a minősítés alapjául szolgáló közérdek sérelméhez vezet, azonban a Mavtv. 5. §-ában rögzített felsorolás egyikét sem tartalmazza a határozat indokolása. A bíróság a keresetet elutasította. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a rá vonatkozó, személyét érintő érzékeny személyes adatait alkotmányos alapjoga megismerni. Előadta, hogy a határozat - amelyben a sérelmezett jogszabályt a bíróság alkalmazta - meghozatalakor a szükségesség és arányosság követelménye sérült. Alkotmányos alapjogát, a személyhez fűződő első generációs alapjogok közé tartozó személyes adatok védelme és az információs önrendelkezési jogát, jogtalanul, ésszerűtlenül és aránytalanul korlátozták, kizárták egy számára ismeretlen esetleges magasabb rendű legitim cél elérése érdekében. Véleménye szerint a határozat nem kellőképpen indokolt, nem tartalmazza, hogy a szakvéleményben melyek azok a részek amelyek számára megismerhetőek, vagy esetlegesen a szakvéleményben foglalt mely információk és adatkörök azok amelyek nem megismerhetőek..
.
Támadott jogi aktus:
    a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 11. § (2) bekezdés
    a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/C. § (2) bekezdés

    Kúria Kfv.I.38.063/2018/5. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
NAIH_állásfoglalás_IV_540_13_2019_anonim.pdfNAIH_állásfoglalás_IV_540_13_2019_anonim.pdfNAIH_állásfoglalás_IV_540_12_2019_anonim.pdfNAIH_állásfoglalás_IV_540_12_2019_anonim.pdfIV_540_11_2019_állásf.Belügymin_anonim.pdfIV_540_11_2019_állásf.Belügymin_anonim.pdfIV_540_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_540_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_540_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_540_2_2019_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
NAIH_állásfoglalás_IV_540_12_2019_anonim.pdfNAIH_állásfoglalás_IV_540_12_2019_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.