Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01659/2018
Első irat érkezett: 10/26/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.057/2018/2. szmú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlanügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/04/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.21.057/2018/2. számú végzése, a Zalaegerszegi Járásbíróság 8.P.20.330/2016/10. számú ítélete és a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.591/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az ingatlana szomszédos ingatlannal közös telekhatárán az ingatlan-nyilvántartási térkép adatainak megfelelő új kerítést emelt. Az átépítés előtt szomszédja tudomására hozta, hogy a régi kerítés nem a jogi telekhatáron állt és az új kerítést a jogi telekhatáron kívánja felépíteni. Az új kerítés jogi telehatáron történő felépítése miatt a szomszéd ingatlan tulajdonosa birtokvédelmi eljárást kezdeményezett. Az eljárás eredményeként a bíróság megállapította, hogy az indítványozó a békés birtokállapotot önkényesen változtatta meg, a kerítés áthelyezése folytán 7 nm területet alaptalnul vett birtokba, ugyanis a két ingatlan között húzódó helyes telekhatár a korábbi kerítés nyomvonalának felel meg. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság nem tett eleget indokolási kötelezettségének, amellyel megsértette az Alaptörvény XIII. cikke szerinti tulajdonhoz való jogát és a XXIV. cikke szeriti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.I.21.057/2018/2. számú végzés, Zalaegerszegi Járásbíróság 8.P.20.330/2016/10. számú ítélet, Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.591/2017/7. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV-1659_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV-1659_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_1659_2_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_1659_2_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_1659_4_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_1659_4_2018_ind_kieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.