Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01256/2019
Első irat érkezett: 07/25/2019
.
Az ügy tárgya: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 176. § (1) bekezdés j.) pontja elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél visszautasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 26. § (1) bekezédse alapján − a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 176. § (1) bekezdés j.) pontja elleni alkotmányjogi panasz alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó fogyasztói kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása érdekében nyújtott be keresetet, amelyet az elsőfokú bíróság a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 176. § (1) bekezdés j.) pontjára hivatkozással hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve végzésével visszautasított. A másodfokon eljárt törvényszék az elsőfokú bíróság végézést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi hely sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz fűződő jogát azáltal, hogy a bírósághoz fordulás jogának korlátozását teljes egészében a jogalkalmazó mérlegelési körébe utalja. véleménye szerint mindez ellentétes az Alaptörvény I. cikkének (3) bekezdésében foglaltakkal is..
.
Támadott jogi aktus:
    a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 176. § (1) bekezdés j) pont
    A Kecskeméti Törvényszék 1. Pkf.20.36162019/2. számú végzése, a Kecskeméti Járásbíróság 8.P.21.837/2018/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1256_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1256_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1256_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1256_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1256_6_2019_amicusIM.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.