Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00114/2020
Első irat érkezett: 01/21/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.454/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adójogi szankció ügyintézési határidőn túli megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.454/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az elsőfokú adóhatóság - bevallások utólagos vizsgálatára irányuló eljárásban lefolytatott ellenőrzése eredményeként meghozott - határozatával adókülönbözetet állapított meg és adóbírságot szabott ki. Az adózás rendjéről szóló, adóügyében folytatott eljárásra alkalmazandó 2003. évi XCII. törvény 128. § (1) bekezdés szerinti, az adóhatóság eljárására irányadó határidő 2017.04.12-én lejárt, az adóhatóság elsőfokú határozatát 2017.04.21-én hozta meg. Az indítványozó fellebbezése alapján a másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó keresete nyomán eljáró bíróság az első- és másodfokú hatósági határozatot az adóbírság tekintetében hatályon kívül helyezte az 5/2017. (III. 10.) AB határozatban foglaltakra tekintettel. Az ítélet ellen az adóhatóság terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. A Kúria a támadott ítéletében a bíróság ítéletét - annak felülvizsgálati kérelemmel támadott részében - hatályon kívül helyezte és a felperes indítványozó keresetét elutasította. A Kúria ítéletében a 17/2019. (V.30.) AB határozatban foglaltakra hivatkozott, és úgy értékelte, hogy a szóban forgó ügyben nem sérült az indítványozó tisztességes hatósági eljáráshoz való joga a hatóság határidő-túllépése folytán.
Az indítványozó álláspontja szerint a hivatkozott alkotmánybírósági határozatokból az következik, hogy az ügyintézési határidő lejártát követően az adóhatóság akkor sem alkalmazhat adóbírság szankciót, ha határozatát egyébként nem szankcionálásra irányuló eljárásban hozta. Álláspontja szerint a Kúriának vizsgálnia kellett volna, hogy az adóhatóság már meghosszabbított határidőt mulasztott. Mindezek alapján az indítványozó az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való joga megsértését állítja..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Kfv.I.35.454/2018/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_114_0_2020_indítvány_anonim_.pdfIV_114_0_2020_indítvány_anonim_.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_114_11_2020_állásfNAV_anonim.pdfIV_114_11_2020_állásfNAV_anonim.pdfIV_114_8_2020_Kúria_állásf_anonim.pdfIV_114_8_2020_Kúria_állásf_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
A határozatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az adózás rendjéről
szóló törvény adóbírság mérséklésére és a kiszabás mellőzésére vonatkozó
szakaszának alkalmazásakor alkotmányos követelmény, hogy az adóhatóság az
adóbírság kiszabásakor hivatalból mérlegelje a határozathozatal időtartamát.
Amennyiben a hatóság azt állapítja meg, hogy az elsőfokú határozatát a törvényi
határidőt túllépve, észszerűtlenül hosszú időt követően hozta meg, az adózónak
okozott sérelemmel arányos mértékben mérsékelni köteles az adóbírság mértékét,
vagy különösen indokolt esetben mellőzheti annak kiszabását, és e mérlegelésről
számot kell adnia döntése indokolásában. Az Alkotmánybíróság eljárásának
alapjául szolgáló ügyben az indítványozót az adóhatóság adóbírság megfizetésére
kötelezte, amely döntéssel szemben az indítványozó bírósághoz fordult. Az
indítványozó keresete nyomán eljáró bíróság a hatósági határozatot az adóbírság
tekintetében hatályon kívül helyezte, amely ítélet ellen az adóhatóság
terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. A Kúria a támadott felülvizsgálati
ítéletében a bíróságok határozatait hatályon kívül helyezte és a felperes
indítványozó keresetét elutasította. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában
kifejtette, hogy álláspontja szerint az ügyintézési határidő lejártát követően
az adóhatóság akkor sem alkalmazhat adóbírság szankciót, ha határozatát
egyébként nem szankcionálásra irányuló eljárásban hozta, szerinte a Kúriának
vizsgálnia kellett volna, hogy az adóhatóság már meghosszabbított határidőt
mulasztott. A Kúria döntése így az indítványozó szerint sértette a tisztességes
eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy
az indítványozó ügyében a meghosszabbított ügyintézési határidő (hatvan, majd
harminc nap) lejártát kilenc nappal követően hozott, adóbírságot tartalmazó
adóhatósági határozatot hatályában fenntartó kúriai döntés nem áll ellentétben
az észszerű határidőn belüli ügyintézéshez való joggal, mert az egyedi ügy
konkrét körülményei között nem tekintendő észszerűtlenül hosszúnak a
kilencvenkilenc napos ügyintézési időtartam. A támadott kúriai ítéletről nem
volt megállapítható az indítvány alapján, hogy túlterjeszkedett volna az
alkotmányos értelmezési tartományon, ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi
panaszt elutasította, azonban alkotmányos követelményként fogalmazta meg, az
adóhatóságnak az adóbírság kiszabásakor hivatalból mérlegelnie kell a
határozathozatal időtartamát, és e mérlegelésről a döntése indokolásában számot
kell adnia.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.06.16 12:00:00 3. öttagú tanács
2020.10.06 13:00:00 Teljes ülés
2020.10.13 10:00:00 Teljes ülés
2020.11.10 10:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_114_2020.pdfSz_IV_114_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.I.35.454/2018/5 of the Curia (establishing sanction under tax law after the expiry of the time limit for administration of the case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.