Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00114/2020
Első irat érkezett: 01/21/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.454/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adójogi szankció ügyintézési határidőn túli megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.454/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az elsőfokú adóhatóság - bevallások utólagos vizsgálatára irányuló eljárásban lefolytatott ellenőrzése eredményeként meghozott - határozatával adókülönbözetet állapított meg és adóbírságot szabott ki. Az adózás rendjéről szóló, adóügyében folytatott eljárásra alkalmazandó 2003. évi XCII. törvény 128. § (1) bekezdés szerinti, az adóhatóság eljárására irányadó határidő 2017.04.12-én lejárt, az adóhatóság elsőfokú határozatát 2017.04.21-én hozta meg. Az indítványozó fellebbezése alapján a másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó keresete nyomán eljáró bíróság az első- és másodfokú hatósági határozatot az adóbírság tekintetében hatályon kívül helyezte az 5/2017. (III. 10.) AB határozatban foglaltakra tekintettel. Az ítélet ellen az adóhatóság terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. A Kúria a támadott ítéletében a bíróság ítéletét - annak felülvizsgálati kérelemmel támadott részében - hatályon kívül helyezte és a felperes indítványozó keresetét elutasította. A Kúria ítéletében a 17/2019. (V.30.) AB határozatban foglaltakra hivatkozott, és úgy értékelte, hogy a szóban forgó ügyben nem sérült az indítványozó tisztességes hatósági eljáráshoz való joga a hatóság határidő-túllépése folytán.
Az indítványozó álláspontja szerint a hivatkozott alkotmánybírósági határozatokból az következik, hogy az ügyintézési határidő lejártát követően az adóhatóság akkor sem alkalmazhat adóbírság szankciót, ha határozatát egyébként nem szankcionálásra irányuló eljárásban hozta. Álláspontja szerint a Kúriának vizsgálnia kellett volna, hogy az adóhatóság már meghosszabbított határidőt mulasztott. Mindezek alapján az indítványozó az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való joga megsértését állítja..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Kfv.I.35.454/2018/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_114_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_114_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.