Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01359/2018
Első irat érkezett: 09/06/2018
.
Az ügy tárgya: A Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.426/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elhelyezési körülmények, kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. §-a alapján – a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 10/A. § (4) bekezdése, a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport 6.Bv.396/2018/5. számú végzése, és a Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.426/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy vele szemben az eljáró bíróság szabadságvesztés büntetéseket szabott ki, melyeket 2015. február 20. napjától 2017. augusztus 19. napjáig hajtottak végre. A végrehajtás megszűnését követően az indítványozó kártalanítás iránti kérelmet terjesztett elő, melyben sérelmezte a jogszabályban előírt mozgástér hiányát, a szabad levegőn tartózkodás hiányát, valamint a zárkák szellőzését, felszereltségét, fényviszonyait és hőmérsékletét. Az indítványozó jogi képviselője az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekkel érintett napok számát 911 napban, a kártalanítás összegét napi 1.600,- Ft-ban jelölte meg, összesen 1.457.000,- Ft kártalanítás megállapítása érdekében. Az elsőfokú bíróság a kártalanítási kérelemnek részben helyt adott és összesen 31 nap viszonylatában 37.200,- Ft kártalanítást állapított meg arra hivatkozással, hogy az indítványozónak az alapvető jogai 2017. március 17. és 2017. június 19. napja között sérültek, mivel ezen időszak alatt számára nem volt biztosítva legalább négy négyzetméter élettér. Az indítványozó az elsőfokú végzéssel szemben fellebbezést terjesztett elő, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott.
Az indítványozó alkotmányjogi panaszában foglalt álláspontja szerint mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság végzése sérti az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát, mely jogosultság az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésén, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésén alapul. A végzések álláspontja szerint egyben sértik az indítványozó Alaptörvény XXIV. cikk (2) bekezdés szerinti kártalanításhoz való jogát is. Indokolása szerint a támadott végzések azok jellegüknél fogva hátrányosak az indítványozóra, ezért kétséget kizáróan megállapítható, hogy az Alaptörvényben rögzített és részére biztosított jogok sérelme a konkrét ügyben ténylegesen megvalósult, ugyanis a 2015. február 20. napja és 2017. március 19. napja közötti időszak tekintetében kártalanítás megállapítására nem került sor..
.
Támadott jogi aktus:
    a büntetések
    az intézkedések
    egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 10/A. § (4) bekezdés

    Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.426/2018/2. számú végzés, Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport 6.Bv.396/2018/5. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1359_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1359_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1359_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_1359_2_2018_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1359_7_2018_Igmin_amicus_anonim.pdfIV_1359_7_2018_Igmin_amicus_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 3.Bpkf.426/2018/2 of the Kecskemét Regional Court (conditions of placement, compensation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.