Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00479/2022
Első irat érkezett: 02/16/2022
.
Az ügy tárgya: A Kaposvári Járásbíróság 10.B.120/2020/35. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (lopás, tulajdonhoz való jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/16/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Kaposvári Járásbíróság 10.B.120/2020/35. számú ítélete és a Kaposvári Törvényszék 2.Bf.190/2021/6. számú végzése ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó - az alapul fekvő ügyben pótmagánvádló - pályázat útján termőföld terület birtokosa, majd tulajdonosa lett. A termőföldet korábban haszonbérlet jogcím alapján birtokló jogi személy előhaszonbérleti jogának érvényesítése érdekében pert indított. Az első fokon eljárt bíróság ideiglenes jogvédelmet biztosított a felperesnek, azonban a másodfokon eljárt bíróság kimondta, hogy birtokvédelem semmilyen jogcímen nem illeti meg a felperest. A bírósági ítélet ellenére - a korábban haszonbérleti jogcímen birtokló - jogi személy vezérigazgatója az indítványozó tiltakozása ellenére megjelent a termőföldön, elvégezte az aratást, és a terményt a jogi személy szárítóüzemébe szállította. Az indítványozó az ügyben feljelentést tett, a nyomozást azonban az illetékes rendőrkapitányság bűncselekmény hiányában megszüntette. Az indítványozó így pótmagánvádlóként lépett fel, a vádindítványában polgári jogi igényit is előterjesztve. Az indítványozó előadta, hogy jelentős értékre elkövetett lopás bűntette kísérletének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytatott büntető eljárás megszüntetése miatt pótmagánvád indítványt terjesztett elő, melyet a Nagyatádi Járásbíróság elutasított, hivatkozással arra, hogy a tényállás nem alkalmas arra, hogy az alapján bírósági eljárás lefolytatható lenne, valamint az ügy a polgári jogvita keretei közé tartozik. A másodfokon eljáró Kaposvári Törvényszék az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta. Az indítványozó alkotmányjogi panaszt nyújtott be a bíróságok döntései ellen; az Alkotmánybíróság 3127/2019. (VI. 5.) AB határozatában a másodfokon született végzést megsemmisítette, az első fokon eljárt bíróságot az eljárás további folytatásából kizárta, és az eljárás lefolytatására egy új bíróságot jelölt ki. Az újabb elsőfokú ítéletben a terheltet ismét felmentette a bíróság. Az indítványozó fellebbezett a döntés ellen, a másodfokon eljárt bíróság az elsőf fokon született döntést végzésében helybenhagyta.
Az indítványozó az Alkotmánybíróságtól a támadott döntések alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri, ugyanis álláspontja szerint az eljárás során sérült a tulajdonhoz való joga, illetve a tisztességes bírói eljáráshoz való joga is. A tisztességes bírói eljáráshoz való jog sérelmét jelenti különösen az, hogy az eljárt bíróságok nem indokolták meg, hogy a joggyakorlattól miért tértek el, továbbá a jegyzőkönyv hiányosan tartalmazta a perbeszédet..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kaposvári Járásbíróság 10.B.120/2020/35. számú ítélete, a Kaposvári Törvényszék 2.Bf.190/2021/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
V. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_479_5_2022_ind_kieg_anonim.pdfIV_479_5_2022_ind_kieg_anonim.pdfIV_479_4_2022_ind_kieg_anonim.pdfIV_479_4_2022_ind_kieg_anonim.pdfIV_479_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_479_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.15 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_479_2022.pdfSz_IV_479_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 10.B.120/2020/35 of the Kaposvár Regional Court (theft, right to property)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.