Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02579/2022
Első irat érkezett: 11/21/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.100/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Pfv.IV.20.100/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó újságíró 2020. május 27-én közérdekű adatigényléssel fordult az adatkezelő nonprofit vállalkozáshoz az utóbbi részvételével megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó egyes szerződésekre vonatkozó adatok kiadása érdekében. Az adatkezelő 2020. június 16-án, vagyis a rendelkezésére álló 15 napos határidőt túllépve arról tájékoztatta az indítványozót, hogy az adatigénylésnek - az Infotv.-től eltérést engedő Korm. rendelet alapján - 45 napon belül tesz eleget. 2020. június 27-én hatályba lépett a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény, amelynek 2. § (3)-(4) bekezdései alapján a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelem teljesítését az adatkezelő megtagadta, csatolva a külgazdaságért felelős miniszter levelét, amelyben utóbbi arról tájékoztatja az adatkezelőt, hogy a Kínai Népköztársaság Kormányának álláspontjának beszerzését követően mérlegelte Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeit, és ez alapján nem járul hozzá a közérdekű adatigénylésben kért adatok kiadásához. Az indítványozó bírósághoz fordult, a Fővárosi Törvényszék 62.P.22.906/2020/10. számú ítéletével a keresetet első fokon elutasította, amit a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.571/2021/10. számú ítéletével megváltoztatott, mivel megítélése szerint a miniszteri hozzájárulást megtagadó levél nem tartalmazta a miniszter által mérlegelt szempontokat. A Kúria a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, indokolásában kifejtve, hogy a bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy a miniszter a döntését a törvényben foglalt követelményeknek megfelelően hozta-e meg, ezen belül, hogy beszerezte-e a Kínai Népköztársaság Kormányának álláspontját, e feltételek teljesülése esetén azonban a bíróság a miniszter érdekmérlegelését nem bírálhatja felül.
Az indítványozó álláspontja szerint azzal, hogy a Kúria érdemben nem vizsgálta, hogy a miniszter milyen indokok alapján állapította meg, hogy a kért adatok megismerése veszélyeztetné Magyarország külpolitikai külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes érvényesítését, megsértette az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdésében foglalt jogát. Álláspontja szerint a Kúria ítélete formálisan is jogszerűtlen volt, a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogának korlátozására azonban ezen túlmenően is legitim cél nélkül, szükségtelenül és aránytalanul került sor. A Kúria kiterjesztően értelmezte a nyilvánosság korlátozását lehetővé tévő, szűken értelmezendő törvényi rendelkezést, és ezzel az indítványozó tisztességes eljáráshoz fűződő jogát is megsértette..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Pfv.IV.20.100/2022/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2579_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_2579_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2579_12_2022_IM_állásf_anonim.pdfIV_2579_12_2022_IM_állásf_anonim.pdfIV_2579_11_2022_anonim_állásf.pdfIV_2579_11_2022_anonim_állásf.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.