Hungarian
Ügyszám:
.
V/00732/2019
Első irat érkezett: 04/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § és 37/A. §-nak nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (devizahitel, fogyasztói kölcsönszerződés, elszámolás szabályai)
.
Eljárás típusa: Nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők egynegyede - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdésének f) pontja, továbbá az Abtv. 32. § (2) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (DH2 törvény) 37. § és 37/A. §-nak nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A DH2 törvény 37. §-a szerint az e törvény hatálya alá tartozó szerződések tekintetében a szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenségének megállapítását - az érvénytelenség okától függetlenül - a bíróságtól a fél csak az érvénytelenség jogkövetkezményeinek - a szerződés érvényessé vagy a határozathozatalig terjedő időre történő hatályossá nyilvánításának - alkalmazására is kiterjedően kérheti.
A DH2 törvény 37/A. §-a szerint az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása során a felek fizetési kötelezettségét a bíróság az e törvényben meghatározott elszámolási szabályok alkalmazásával állapítja meg.
Az EUMSZ 288. cikke értelmében az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, irányelveket, határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el.
Az indítványozók álláspontja szerint a DH2 törvény 37. § és 37/A. § megsérti az EUMSZ 288. cikkét, mivel nem biztosítja az irányelvben előírt követelményeket, ugyanis a szerződés érvényessé vagy hatályossá nyilvánításával a fogyasztó nem tud abba a jogi és ténybeli helyzetbe kerülni, amelyben a tisztességtelen kikötés hiányában lett volna. Hangsúlyozzák, hogy bár a rendes bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik az, hogy egy adott szerződés megsemmisíthetó-e vagy sem, a megsemmisíteni kért törvényhely minden esetben kizárja azt, hogy a fogyasztó a bírósági ítélet folytán abba a helyzetbe kerüljön, hogy a szerződés teljesen érvénytelen..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §, 37/A. §
Anonimizált indítvány (pdf):
V_732_3_2019_indkieg_anonim.pdfV_732_3_2019_indkieg_anonim.pdfV_732_0_2019_indítvány_anonim.pdfV_732_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
V_732_4_2019_Igmin_állásf._anonimpdf.pdfV_732_4_2019_Igmin_állásf._anonimpdf.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.