Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00046/2021
Első irat érkezett: 01/12/2021
.
Az ügy tárgya: A Tatabányai Törvényszék 11.Bf.91/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyvédi visszaélés bűntette, eljáró bíró személye)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Tatabányai Törvényszék 11.Bf.91/2020/17. számú ítélete és a Tatabányai Járásbíróság 37.B.357/2017/74. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. A végrehajtás felfüggesztését kérte.
Az indítványozó előadása szerint az ellene folyamatban levő büntető eljárást megismételték. A Tatabányai Törvényszék bírája, az ügyben elsőfokon eljárt bíró egyben a Tatabányai Törvényszék Büntető kollégiumának vezetője is, mely tisztsége a korábban meghozott ítélet és végzés meghozatalakor is fennállt. A kollégiumvezető az adott ügyszakban eljáró bírákkal kapcsolatban adminisztratív, igazgatási jogkörökkel is bír, például ügykiosztásra jogosult. Ez ellen az indítványozó kifogással élt, melyet a törvényszék egy másik tanácsa elutasított 15 nappal a másodfokú ítélet meghozatala előtt. A másodfokú tanácsban közreműködött a korábbi hatályon kívül helyező végzést hozó tanács tagjaként is eljáró bíró. Mindezek az indítványozó álláspontja szerint magában hordozzák a törvény előtti egyenlőséghez való jog sérülését, a jogorvoslathoz való jog formálissá válását, a bírósági szervezet többszintűségének, az ítélkezési szintek elkülönülésének megszűnését. .
.
Támadott jogi aktus:
    Tatabányai Törvényszék 11.Bf.91/2020/17. számú ítélete és a Tatabányai Járásbíróság 37.B.357/2017/74. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_46_2_2021_Indkieg.anonim.pdfIV_46_2_2021_Indkieg.anonim.pdfIV_46_0_2021_Inditvany.anonim.pdfIV_46_0_2021_Inditvany.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.08 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_46_2021.pdfSz_IV_46_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 11.Bf.91/2020/17 of the Tatabánya Regional Court (offence of misuse by attorney-at-law, person of the proceeding judge)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.