Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01701/2019
Első irat érkezett: 10/22/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.829/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (haszonélvezet)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 42.K.27.814/2018/24. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.829/2019/2. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli felperes - az ügy tárgyát képező ingatlanban elő személy unokája, részére az ingatlan haszonélvezője szállásadói nyilatkozatot tett. Az ingatlan tulajdonosa és haszonélvezője más-más személyek. Az ingatlan haszonélvezője kérelmében kérte az indítványozó tartózodási helyének érvénytelenítését, mivel az indítványozó az ingatlanban soha nem tartózkodott életvitelszerűen és ott ingóságai sem találhatók. Az elsőfokú hatóság a kérelemnek helyt adott. A másodfokú hatóság az elsőfokú döntést helybenhagyta. A bíróság az indítványozó kereseti kérelmét elutasította, a Kúria a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
Az indítványozó szerint sérült a tulajdonhoz való joga és a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel a bíróságok nem vették figyelembe az indítványozó által benyújtott bizonyítékokat és nem tett eleget indokolási kötelezettségének..
.
Támadott jogi aktus:
    Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 42.K.27.814/2018/24. számú ítélete
    Kúria Kfv.II.37.829/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk
V. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1701_6_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1701_6_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1701_5_2019_indkieg_anonimizál.pdfIV_1701_5_2019_indkieg_anonimizál.pdfIV_1701_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1701_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.12 17:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.