Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00340/2019
Első irat érkezett: 02/21/2019
.
Az ügy tárgya: A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. §, 99. § (1) bekezdése, 80. § (1) és (3) bekezdése, valamint a Kúria Kfv.III.38.281/2018/2. számú végzése elleni lakotmányjogi panasz (kisajátítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. § alapján - a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 118. §, 99. § (1) bekezdése, 80. § (1) és (3) bekezdése, valamint a Kúria Kfv.III.38.281/2018/2. számú végzése megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - az alperes ellen kisajátítási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt pert indított, vitatva a kisajátítás jogalapját. A bíróság a keresetet elutasította. Az ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtotta be, azt azonban a Kúria nem fogadta be a Kp. 118. § alapján.
Az indítványozó szerint sérült a jogorvoslathoz való joga, mivel a korábbi háromfokú jogorvoslati rendszert a Kp. 99. §-a kétfokúvá tette, azaz a hatósági döntést érdemben felülvizsgáló bírósági ítélet felett nincs szakmai normakontroll, a közigazgatási bíráskodás másodfokú fellebbviteli fúruma hiányzik, ekként rendes jogorvoslati lehetőség hiányában a bírói ítélet szakmai felülvizsgálata korlátozottá vált a Kp. 118. § szerinti kötelező előszűrő beiktatásával..
.
Támadott jogi aktus:
    a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § 99. § (1) bek
    Kúria Kfv.III.38.281/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_340_4_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_340_4_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_340_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_340_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.04.28 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 118, Section 99 (1) and Section 80 (1) and (3) of the Act I of 2017 on the Code of Administrative Court Procedure and the ruling No. Kfv.III.38.281/2018/2 of the Curia (expropriation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.