Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00107/2020
Első irat érkezett: 01/21/2020
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.903/2018/74. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési engedély)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.903/2018/74. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli felperes - telkével szomszédos telekre építési engedélyt adott ki az illetékes jegyző. Az indítványozó szerint a telken a beépítettség a megengedett 40%-os mértéket túllépte, amelyre vonatkozóan észrevételt tett. Az illetékes hatóság megállapította, hogy az építkezés az engedélyeknek megfelel. Az indítványozó keresetében a határozatok hatályon kívül helyezését kérte. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó szerint a döntés sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát, mivel az eljárás során a szakértői véleményre érdemben reagálási lehetősége nem volt, a bíróság a tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta vele szemben és alapos ok nélkül a döntés figyelmen kívül hagyta a a hatályos jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.903/2018/74. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_107_2_2020_indkieg_anonimizált.pdfIV_107_2_2020_indkieg_anonimizált.pdfIV_107_0_2020_inditvany_anonimizált.pdfIV_107_0_2020_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_107_2020.pdfSz_IV_107_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 1ö7.K27.376/2018/74 of the Szeged Administrative and Labour Court
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.