Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01371/2019
Első irat érkezett: 08/26/2019
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Törvényszék 2.Bpkf.168/2019/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselet, pótmagánvádló)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Veszprémi Törvényszék 2.Bpkf.168/2019/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Az indítványozó feljelentését elutasították, mivel hiányzott a bűncselekmény gyanúja. Az indítványozó mindezek után vádindítványt nyújtott be, amelyet azonban az elsőfokú bíróság elutasított. A bíróság álláspontja szerint az indítványozó által csatolt meghatalmazásból, amelyet az indítványozó saját ügyvédi irodájának dott, nem pótolja a törvény előírásait, abból nem derül ki, hogy ki látja el a jogi képviseletet. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó szerint sérült a jogosrvolathoz való jogát. Álláspontja szerint azon bírói értelmezés és jogalkalmazás, mely a meghatalmazó tulajdonában, vezetés alatt álló ügyvédi iroda részére adott jogi képviselet gyakorlását megakadályozza, s ezen akadállyal a pótmagánvádlói jog érvényesülése útjába is akadályt gördít, ellentétes az Alaptörvényben is biztosított jogokkal..
.
Támadott jogi aktus:
    Veszprémi Törvényszék 2.Bpkf.168/2019/8. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
T) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1371_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1371_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1371_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1371_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.