Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01375/2019
Első irat érkezett: 08/27/2019
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 651. § (1) bekezdése és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz (szerzői jogok megsértésének bűntette)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/21/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 651. § (1) bekezdése, az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 35. §-a, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 101. § (1) bekezdése és a Szerzői Jogi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó pótmagánvádló előadta, hogy 2012. szeptemberében feljelentést tett szerzői, vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncseleménye miatt. A terhelt személy az indítványozó által készített adatkezelési tájékoztatókat mintául használta fel, és azokat átdolgozva, üzletszerűen értékesítette megbízói számára. Az ügyben eljáró ügyészség, majd az első és másodfokú bíróság kizárólag a szakértői vélemény alapján hozta meg döntését, a vádlottat felmentették, hivatkozással arra, hogy nem szerzői jog által védett a vizsgált dokumentum.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény előtti egyenlőséghez, és tisztességes eljáráshoz, valamint jogorvoslathoz való alapjogait sértik a sérelmezett jogszabályi rendelkezések..
.
Támadott jogi aktus:
  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 651. § (1) bekezdése
  az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 35. §-a
  a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 101. § (1) bekezdése
  Szerzői Jogi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése

  Tatabányai Törvényszék 11.Bf.75/2019/10. számú ítélete
  Tatabányai Járásbíróság 6.B.67/2018/25. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés b) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1375_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1375_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1375_0_2019_indítvny.anonim.pdfIV_1375_0_2019_indítvny.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.