Ügyszám: IV/00291/2018
.
Első irat érkezett: 02/20/2018
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 341. § (1) bekezdése és 369. § (1) bekezdése, valamint a Kúria Bfv.I.1257/2017/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés, nyomozási bíró eljárása az elsőfokú eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. §-a alapján - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 341. § (1) bekezdése és 369. § (1) bekezdése, valamint a Kúria Bfv.I.1257/2017/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ellen folyamatban volt büntetőügyben a Győri Ítélőtábla Bf.99/2012/55. számon hozott ítéletet. Az indítványozó és védője a döntés ellen fellebbezést terjesztett elő, melyet a Győri Ítélőtábla Bf.99/2012/56. számú végzésével elutasított, hivatkozással arra, hogy a Be. 341. § (1) bekezdése alapján törvényben kizárt a fellebbezés, mert az indítványozó részére nem nyílt meg a harmadfokú eljárás lehetősége, ugyanis a másodfokú bíróság csak járulékos kérdésekben módosította az elsőfokú bíróság döntését, mely a bűnösséget nem érintette. A Be. 369. § (1) bekezdése alapján az eljárt másodfokú bíróság döntött a végzés meghozatalában.
Az indítványozó ezt követően felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a 21/2016. (XI. 30.) AB határozatban foglaltakra hivatkozással, miszerint a nyomozási bíró határozatai ellen benyújtott jogorvoslati eljárásban ugyanaz a bíró járt el, aki az elsőfokú eljárásban, vagyis az ítélethozatalban törvény szerint kizárt bíró vett részt. A Kúria az első - és másodfokú ítéletet hatályában fenntartotta az indítványozó tekintetében.
Az indítványozó álláspontja szerint a fentiek alapján a Be. hivatkozott rendelkezései és a Kúria döntése megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát, mert a tisztességes bírósági tárgyaláshoz való jog része a pártatlanság követelménye, mely az eljárásban résztvevő személyekkel szembeni előítélet mentes, elfogulatlan eljárás követelményét jeleníti meg..
.
Támadott jogi aktus:
    A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 341. § (1) bekezdése és 369. § (1) bekezdése
    Kúria Bfv.I.1257/2017/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_291_5_2018_indkieg. anonim.pdfIV_291_5_2018_indkieg. anonim.pdfIV_291_0_2018_indítvány. anonim.pdfIV_291_0_2018_indítvány. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..