Hungarian
Ügyszám:
.
III/00629/2019
Első irat érkezett: 04/08/2019
.
Az ügy tárgya: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3b) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (közérdekű adat kiadása)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 25. § alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3b) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli felperes keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze a perbeli alperest autópálya, valamint csatlakozó építményei kivitelezési munkái kapcsán különböző adatok, dokumentumok kiadására. Arra hivatkozott, hogy a kért adatok közérdekből nyilvános adatok, mert közbeszerzési eljárás folytán egy uniós forrásból finanszírozott project keretében keletkeztek, melyek kezelője a perbeli alperes. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította a támadott rendelkezésre hivatkozással.
A támadott rendelkezés értelmében a perbeli alperes mint gazdálkodó szervezet felett a törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el, következésképpen a bíróságnak a pert meg kell szüntetnie, így az adatkérőnek a közédekű adatok megismeréséhez fűződő joga sérül, mivel a cégbírósági eljárást kezdeményezheti ugyan, de a kontradiktórius bírósági eljárás adta tényleges alapjogi jogérvényesítés nem adott számára. A bíróság álláspontja szerint az igénybe vehető cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárás nem alkalmas az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdésében foglalt alapjog hatékony érvényesítésére. .
.
Támadott jogi aktus:
    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3b) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (3) bekezdés
39. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_629_1_2019_indítvány_anonimizált.pdfIII_629_1_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.