Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00156/2022
Első irat érkezett: 01/17/2022
.
Az ügy tárgya: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény egyes rendelkezései, valamint a Kúria Kfv.III.45.003/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati idő elismerése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/21/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
09/27/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 22/A. § (1)-(3) bekezdése, 37. § (1) bekezdése, a 2020. június 30-ig hatályos 22/A. § (1) bekezdése és a jelenleg hatályos 22. § (3a) bekezdése, 42. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.III.45.003/2021/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 112.K.702.641/2021/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó szolgálati nyugdíját 2012. január 1. napjától szolgálati járandóságként folyósították. Az indítványozó ezt megelőző 4 évben a szolgálati nyugdíja mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó volt. Az indítványozót a szolgálati idő elismerése iránt adategyeztetési kérelmet terjesztett elő az illetékes hatóságnál, mely határozatában rögzítette, hogy az indítványozó mennyi szolgálati idővel rendelkezik, és abból mennyi a korkedvezményre jogosító idő. A hatóság a határozatában a szolgálati nyugdíj mellett végzett egyéni vállalkozói tevékenység időtartamát szolgálati időnek nem ismerte el.
A határozattal szemben az indítványozó keresetet terjesztett elő, melyben a határozat hatályon kívül helyezését kérte. Keresetében arra hivatkozott, hogy a Tny. 22/A. § (2) bekezdése alapján a szolgálati nyugdíj mellett végzett egyéni vállalkozói tevékenysége után nyugdíjjárulékot fizetett, a hatóság mégsem számította be szolgálati időként, és nem biztosította az évenkénti 0.5 %-os nyugdíjemelést. Kérte továbbá, hogy a bíróság kezdeményezze a Tny. 22/A. § (2) bekezdése vonatkozásában az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását, illetőleg az egyedi normakontroll eljárást az Alkotmánybíróság előtt. A Fővárosi Törvényszék 112.K.702.641/2021/8. számú ítéletével a keresetet elutasította. Ítéletében megindokolta, miért nem kezdeményezte az EUB illetve az Alkotmánybíróság eljárását.
A Kúria Kfv.III.45.003/2021/2. számú végzésével a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint a hatóság az adategyeztetési eljárás során hozott határozatát az eljárási határidő jelentős túllépésével hozta meg, mely ténynek sem a törvényszék, sem a Kúria nem tulajdonított jelentőséget, ezért sérült a tisztességes eljáráshoz való joga. Nézete szerint a sérelmezet jogszabályi rendelkezések sértik a jogbiztonság és jogegyenlőség elvét, a tulajdonhoz való jogot, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. A bírósági döntések sértik továbbá az emberi méltósághoz való jogát, a tulajdonhoz való jogát és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát..
.
Támadott jogi aktus:
  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. § (1)-(3) bekezdés, 37. § (1) bekezdése, a 2020. június 30-ig hatályos 22/A. § (1) bekezdése és a jelenleg hatályos 22. § (3a) bekezdése, 42. § (3) bekezdése
  Kúria Kfv.III.45.003/2021/2. számú végzése
  Fővárosi Törvényszék 112.K.702.641/2021/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
O) cikk
Q) cikk (3) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
II. cikk
XII. cikk
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XIX. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (7) bekezdés
XXX. cikk (1) bekezdés
28. cikk
40. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_156_0_2022_inditvany.anonim.pdfIV_156_0_2022_inditvany.anonim.pdfIV_156_8_2022_indkieg.anonim.pdfIV_156_8_2022_indkieg.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.09.27 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against certain provisions of the Act LXXXI of 1997 on Social Security Pension and the ruling No. Kfv.III.45.003/2021/2 of the Curia (acknowledgement of service period)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .