Hungarian
Ügyszám:
.
II/01011/2013
Első irat érkezett: 06/27/2013
.
Az ügy tárgya: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alaptörvény-ellenessége tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll kérelem (közeli hozzátartozó fogalma az új Ptk.-ban)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:alapvető jogok biztosa
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/16/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az alapvető jogok biztosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozza absztrakt utólagos normakontrollra irányuló eljárás keretében.
Az indítványozó szerint az új Ptk.-ban rögzített közeli hozzátartozó fogalma a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők jogainak alkotmányos védelme nyomán sérti az emberi méltósághoz való jogot és a magánszférához való jogot. A közeli hozzátartozó és a hozzátartozó fogalmának meghatározása továbbá indokolatlanul önkényes, ésszerűtlen módon egyéb helyzet szerinti különbségtételt valósít meg a bejegyzett élettársi kapcsolatban és az élettársi kapcsolatban élő személyek között, ezzel pedig sérti az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésében rögzített követelményt.
A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja az indítványozó szerint közvetve továbbá szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést valósít meg a szexuális irányultságukból következően egyetlen jogi opcióként bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személyek és a más kapcsolati formák választására jogosult személyek között azáltal, hogy az előbbieket ésszerű ok nélkül zárja ki abból a lehetőségből, hogy egymás közeli hozzátartozójává váljanak. Ez szintén sérti az Alaptörvény II. cikkében, VI. cikk (1) és XV. cikk (1) bekezdésében foglaltakat..
.
Támadott jogi aktus:
    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
2013_1011-0.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.01.15 10:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Posterior norm control submitted in the subject matter of the lack of conformity with the Fundamental Law of Section 8:1 (1) 1 of the Act V of 2013 on the Civil Code (misuse of classified data)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.