Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01301/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01287/2015,
.
Első irat érkezett: 05/13/2015
.
Az ügy tárgya: az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 10. § és a 15. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, forintosítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/07/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 10. § 15. § (1) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadja, hogy álláspontja szerint a bankok visszaéltek az erőfölényükkel, amikor olyan módon nyújtottak pénzkölcsönt, hogy az adóstól nem az általa szolgáltatott forintösszeget követelték annak kamatával, hanem a jogellenesen nyilvántartásba vett devizaösszeget és annak kamatát.
Álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezések nem állították le azt a folyamatot, amelynek során a bank pénzkölcsönnyújtási szolgáltatás nélkül követelhet az adóstól - kölcsön jogcímén - tőkét és kamatot.
Az indítványozó kifejti, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés sérti az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdésében foglalt vállalkozás szabadságának elvét és a (2) bekezdésében fogalt tisztességes gazdasági verseny elvét, mert továbbra is lehetővé teszi a pénzintézetek számára, hogy nem értékteremtő munkából, vagyis a törvényben előírt módon el nem végzett pénzkölcsönnyújtásból, származtasson olyan bevételeket, illetve rójon ki terheket (árfolyam címén), amely mögött a bíróság által is kimondottan, még jogi értelemben sem volt deviza. Továbbá - véleménye szerint - a támadott jogszabályok sértik az Alaptörvény V. cikke szerinti jogos védelemhez való alapvető jogot, mivel a panaszolt törvényhely lehetővé teszi, hogy az adósok személye és tulajdona ellen és azokat közvetlenül fenyegető támadást, a jogtalan árfolyamkülönbözet követelését ne háríthassák el.
     .
.
Indítványozó:
  Töviskesné Dsupin Judit
Támadott jogi aktus:
  az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 10. § 15. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
V. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1301_4_2015_ind_kieg.pdfIV_1301_4_2015_ind_kieg.pdfIV_1301_2_2015_ind_kieg.pdfIV_1301_2_2015_ind_kieg.pdfIV_1301_0_2015_inditvany.pdfIV_1301_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .