Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01098/2019
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01099/2019,
.
Első irat érkezett: 06/26/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.688/2018/8. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrendelet érvénytelensége; kötelesrész kiadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/07/2019
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
05/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.20.688/2018/8. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozókat - a támadott kúriai döntés alpereseit - örökhagyó rokonuk érvényes végrendeletben örökösöknek nevezte, vagyonát köztük kívánta elosztani. Az örökhagyó édesanyja ugyanakkor a haláleset bekövetkeztekor még élt, ezért kötelesrészre lett volna jogosult, a kötelesrész iránti igényét azonban a hagyatéki tárgyaláson nem érvényesítette. A kötelesrészre jogosult édesanya halálát követően leszármazója (perbeli felperes) a hagyatéki tárgyalás megismétlését kérte, majd a végrendelet érvénytelensége és a kötelesrész kiadása iránt keresetet nyújtott be. Keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Felülvizsgálati eljárása során a Kúria - az alkotmányjogi panaszban támadott közbenső ítéletével - a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, megállapította, hogy a felperes a kötelesrész iránti igényt öröklés jogcímen megszerezte. A követelés összegszerűségének tárgyában az elsőfokú bíróságot eljárás lefolytatására utasította.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria döntése a kötelesrészre jogosultak személyi körét indokolatlanul bővíti azáltal, hogy a kötelesrész iránti igényt egyszerű kötelmi igénynek minősítve rendelkezik annak feltétel nélküli örökölhetőségéről. A Kúria döntése az indítványozók tisztességes eljáráshoz való joga, valamint a tulajdonhoz való joga sérelmét okozza..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.I.20.688/2018/8. számú közbenső ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1098_8_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1098_8_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1098_7_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1098_7_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1098_0_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1098_0_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1098_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1098_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.12 17:00:00 2. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .