Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01682/2018
Első irat érkezett: 11/15/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Knk.VII.37.928/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (helyi népszavazás, Római-parti mobilgát)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Knk.VII.37.928/2018/2. számú végzése és a Fővárosi Választási Bizottság 17/2018. (VIII. 13.) FVB számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó, mint helyi lakos és mint az Egyesület a Római Partért civilszervezet alapító tagja indítványában részletezve előadta, hogy milyen érvek mentén nehezményezi, hogy egy magánszemély fővárosi szintű helyi népszavazási kezdeményezéssel élt a római-parti árvízvédelem kapcsán az alábbi javasolt kérdéssel: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a Csillaghegyi öblözet római-parti szakaszának árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény a Nánási út-Királyok útja nyomvonalon valósuljon meg?"
A Fővárosi Választási Bizottság a 17/2018. (VIII. 13.) FVB számú határozatával a népszavazási kezdeményezést jóváhagyta. A Kúria a Knk.VII.37.928/2018/2. számú végzésével a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a helyi népszavazás engedélyezése által megsértették az Alaptörvény XIII. cikk (1) és (2) bekezdéseiben foglalt tulajdonhoz való jogát, a XV. cikk (2) bekezdésből adódó alapvető jogvédelemhez fűződő jogát, a XXVII. cikk (1) bekezdésben foglalt szabad mozgáshoz és tartózkodási hely megválasztásához fűződő jogát, a XXI. cikk (1) bekezdése szerinti egészséges környezethez való jogát. Továbbá a Kúria érdemi vizsgálat nélküli eljárása miatt sérült a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga is..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Knk.VII.37.928/2018/2. számú végzése és a Fővárosi Választási Bizottság a 17/2018. (VIII. 13.) FVB számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
G) cikk (2) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés
XXII. cikk (1) bekezdés
XXII. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
Iv_1682_3_2018_indkieg.anonim.pdfIv_1682_3_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1682_2_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1682_2_2018_indkieg.anonim.pdfIV_1682_2018_indítvány.anonim,pdf.pdfIV_1682_2018_indítvány.anonim,pdf.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.