Ügyszám: IV/00638/2017
.
Első irat érkezett: 02/24/2017
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.1136/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (védett madarak elkobzása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §- a alapján - a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.1136/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, továbbá azt, hogy az Alkotmánybíróság az elkobzás felfüggesztésére, és félbeszakítására hívja fel az elsőfokú bíróságot.
Az indítványozó előadta, hogy magánszemélyek megbízásából külföldről nagy értékű védett madarakat hozott be Magyarországra. A madarakat átadta a megbízónak azzal, hogy a bejelentésük a megbízó kötelezettsége. Az ügyben természtekárosítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult, mert felmerült annak a gyanúja, hogy a madarak behozatala és birtoklása jogellenes lehet, azonban bűncselekmény hiányában a nyomozást a rendőrség megszüntette. A rendőrség korábban a madarakat lefoglalta az indítványozótól, és a lefoglalást nem szüntette meg, ahelyett, hogy azokat a jogos tulajdonosnak kiadta volna. A Szegedi Járásbíróság 12.Beü.1275/2015/15. számú végzésével a megbízók részére adta ki a madarakat, melyet a jogerős döntés megváltoztatott és a madarak elkobzásáról döntött. Az elsőfokú bíróság döntésében nem tért ki arra, hogy nem kizárólag a madarak tulajdonosa jogosult rendelkezni a madarak tartózkodási helyének a megváltoztatásáról, nem tért ki az eltérő tagállamok jogi szabályozására, valamint az elírt dokumentumokra, és az eredeti állapot helyreállítására. A másodfokú bíróság határozatában indokolási kötelezettségének nem tett eleget.
Az indítványozó álláspontja szerint a fentiek alapján a bíróság megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát, valamint a (7) bekezdésben rögzített jogorvoslathoz való jogát. .
.
Indítványozó:
    Bóta Béla
Támadott jogi aktus:
    Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.1136/2016/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_638_13_2017_indkieg.anonim.pdfIV_638_13_2017_indkieg.anonim.pdfIV_638_0_2017_indítvány. anonim.pdfIV_638_0_2017_indítvány. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.11.28 10:00:00 Teljes ülés
2017.11.21 9:00:00 1. öttagú tanács
2018.03.27 10:00:00 Teljes ülés

.
..