Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01151/2018
Első irat érkezett: 07/12/2018
.
Az ügy tárgya: A Tatabányai Törvényszék 2.Pkf.50.036/2018/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (házastársi közös vagyon)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/18/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Tatabányai Törvényszék 2.Pkf.50.036/2018/4. számú végzése és a Tatai Járásbíróság 10.P.20.288/2017/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatban folyamatban volt ügyében perújítási eljárást kezdeményezett, melyet az elsőfokú bíróság megengedhetőség körében végzéssel elutasított, a másodfokú bíróság a fellebbezés során az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági eljárásokban nem volt biztosítva a fegyveregyenlőség, mint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése által biztosított alapjog. Sérült továbbá a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való alapjoga. .
.
Indítványozó:
    Dr. Altrichterné Albert Katalin
Támadott jogi aktus:
    Tatabányai Törvényszék 2.Pkf.50.036/2018/4. számú végzése
    Tatai Járásbíróság 10.P.20.288/2017/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1151_4_2018_ind_kieg. anonim.pdfIV_1151_4_2018_ind_kieg. anonim.pdfIV_1151_0_2018_inditvany.anonim.pdfIV_1151_0_2018_inditvany.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.03.05 10:00:00 Teljes ülés
2019.02.05 15:00:00 2. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 2.Pkf.50.036/2018/4 of the Tatabánya Regional Court (co-property of spouses)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.