Ügyszám: IV/01716/2017
.
Első irat érkezett: 09/05/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Knk.VII.37.392/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy jövedelme, népszavazás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Knk.VII.37.392/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Egy magánszemély országos népszavazási ív mintapéldányát nyújtotta be az Nemzeti Választási Bizottsághoz. Az ív mintapéldányán a következő kérdés szerepelt:
"Egyetért-e Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?"
Az NVB a népszavazási ív mintapéldányának hitelesítését 48/2017. számú határozatával megtagadta, mivel álláspontja szerint a népszavazási kérdés nem felel meg az Nsztv. 9. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének, így az népszavazás tárgya nem lehet.
A Kúria végzésével az NVB határozatát megváltoztatta, és a kérdést hitelesítette.
Az indítványozó köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban áll, és álláspontja szerint a Kúria végzése sérti az Alaptörvény XV. cikk (1)-(2) bekezdéseiben foglalt a jogegyenlőséghez és egyenlő bánásmódhoz való jogát. Nézete szerint a Kúria végzésével hitelesített népszavazási kérdés olyan jogszabály megalkotására kényszerítené az Országgyűlést, amely alkotmányellenesen különböztetné meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságokkal foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket más gazdasági társaságnál foglalkoztatási jogviszonyban álló személyektől.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Knk.VII.37.392/2017/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1716_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1716_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1716_5_2017_NVB_anonim.pdfIV_1716_5_2017_NVB_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.02.13 10:00:00 Teljes ülés
2018.03.06 10:00:00 Teljes ülés

.
..