Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02323/2022
Első irat érkezett: 10/13/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.VIII.10.026/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.VIII.10.026/2022/5. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Mf.31.188/2021/3. számú ítélete ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó - az alapul fekvő ügyben felperes - megbízási jogviszonyban állt az alperes jogelődjével, amelyet a felek egymás között többször is meghosszabbítottak, utoljára 2010. december 31-ig terjedő időszakra. Az alperes - a működésével kapcsolatos rendelet hatályon kívül helyezése nyomán - a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló regionális koordinátorok jogviszonyának megszűntetésére kényszerült. Az alperes tájékoztatta az indítványozót regionális koordinátora jogviszonyának megszüntetéséről, és erre hivatkozással a megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését ajánlotta fel. Az indítványozó ezt nem fogadta el, így az alperes tájékoztatta az indítványozót, hogy jogi lehetetlenülés okán a szerződés 2010. július 19-én megszűnt. Az intézkedés az indítványozó sérelmesnek tartotta, és keresetet nyújtott be annak érdekében, hogy a bíróság megállapítsa, hogy az alperesnél munkaviszony keretében került foglalkoztatásra, amelyet az alperes jogellenesen szüntetett meg. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, amelyet a másodfokon eljáró bíróság helybenhagyott. Az indítványozó felülvizsgálati kérelme nyomán indult eljárásban a Kúria a másodfokú bíróság ítéletét az elsőfokú ítéletre kiterjedően hatályon kívül helyezte, és megállapította, hogy a felek között munkaviszony állt fent. A munkaviszony jogellenes megszüntetése és a jogkövetkezmények megállapítása tárgyában az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította. A megismételt elsőfokú eljárásban a bíróság megállapította, hogy a munkaviszony megszüntetése jogellenes volt, és 1 920 000 Ft megfizetésére kötelezte az alperest. Az alperes az ítélet ellen fellebbezett, a másodfokú bíróság a jogellenesség következményeként 960 000 Ft általánykártérítést ítélt meg az indítványozó részére. Az indítványozó a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő; a Kúria ítéletével a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárások során sérült a tisztességes eljáráshoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Mfv.VIII.10.026/2022/5. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Mf.31.188/2021/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2323_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2323_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2323_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2323_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.04.18 13:00:00 3. öttagú tanács
  2023.05.09 13:00:00 3. öttagú tanács

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2323_2022.pdfSz_IV_2323_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Mfv.VIII.10.026/2022/5 of the Curia (unlawful termination of employment relationship)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .