Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03725/2021
Első irat érkezett: 09/30/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.37.468/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megismerési engedély iránti kérelem elutasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 17. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Kfv.I.37.468/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelemmel fordult az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz, amely a tájékoztatást megtagadta. Ezt követően az indítványozó felperesként személyes adatai kiadása iránt polgári pert indított, amelyben az eljáró bíróság arról tájékoztatta, hogy az alperes egy "Bizalmas!" minősítésű iratban igazolta, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás jogszerűen megtagadható volt. Az indítványozó e minősített irattal összefüggésben a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Matv.) szerinti megismerési engedély iránti kérelmet terjesztett elő a személyére vonatkozó minősített adatok kapcsán. Az Alkotmányvédelmi Hivatal a megismerési engedély kiadását megtagadta, arra hivatkozva, hogy a szóban forgó minősített adatok Magyarország nemzetbiztonsági tevékenységes mint minősítéssel védhető közérdek körébe tartoznak. A határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a Fővárosi Törvényszék elutasította, kifejtve, hogy az alperesnek a törvény szövegénél részletesebb indokolásra nincsen lehetősége a minősített adatok sérelme nélkül, illetve hogy a megismerési engedély kiadásának mérlegelése során a hatóságnak azt kell vizsgálnia, hogy a védett adatok minősítésének fenntartása továbbra is indokolt-e. Az indítványozó felülvizsgálati kérelme alapján eljáró Kúria az ítéletet hatályában fenntartotta. Indokolásában kifejtette, hogy a megismerési engedélyt megtagadó határozat és ítélet indokolása sem lehet bővebb, mint a törvényszövegre való utalás, a döntés elvi tartalmaként pedig rögzítette, hogy a Mavtv. 11. § (3) bekezdésében szabályozott, az eljáró bíróság részére biztosított minősített adat megismerése garantálja a tisztességes bírói eljáráshoz való jog érvényesülését.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete alaptörvény-ellenesen korlátozza az információs önrendelkezéshez való, VI. cikk (3) bekezdésben biztosított jogát, valamint a XXVIII. cikk (7) bekezdésben biztosított jogorvoslathoz való jogát, mivel előre eldöntötté teszi a mérlegelés eredményét, kiüresítve ezzel a megismerési engedély intézményét. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Kfv.I.37.468/2021/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3725_17_2021_ind_kieg_anonim.pdfIV_3725_17_2021_ind_kieg_anonim.pdfIV_3725_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_3725_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_3725_15_2021_AlkotményvHiv_állásf_anonim.pdfIV_3725_15_2021_AlkotményvHiv_állásf_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.03.01 9:30:00 2. öttagú tanács
2022.04.26 9:30:00 2. öttagú tanács
2022.06.13 12:30:00 2. öttagú tanács
2022.06.21 9:30:00 2. öttagú tanács

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_3725_2021.pdfSz_IV_3725_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.I.37.468/2021/7 of the Curia (rejection of information access permit)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.